Skip to content

Att arbeta i en miljö med elfordon eller elektriska instal­la­tioner ställer stora krav på kunskap om arbetsmiljö och person­sä­kerhet. Med rätt kunskap om hjärt-lung-räddning (HLR) kan vi förebygga olyckor och rädda liv. 


Kursens omfattning

3 h

Antal kursdel­tagare

Max 15 st 

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar i en miljö med elfordon eller fasta elektriska instal­la­tioner. I utbild­ningen får du kännedom om hjärt-lung-räddning (HLR) med särskilt fokus på elskador, men framförallt får du möjlighet att själv träna hjärt-lung-räddning med hjälp av dockor och hjärt­startare. Syftet med kursen är att du ska vara väl förberedd om en olycka mot förmodan skulle inträffa; att kunna handla korrekt och snabbt är en avgörande faktor när en ska rädda liv. Ju mer förberedd en är desto troligare är det att en agerar i en nödsituation. 

Före

Utbild­ningen kräver inga särskilda förkun­skaper. Utbild­ningen utgör en bra utgångs­punkt för våra övriga utbildningar inom Electromobility. 

Under

Under utbild­ningen får du får fakta och teorier kring HLR med särskilt fokus på elskador. Du får själv delta i praktiska övningar med dockor och pröva att använda en hjärtstartare. 

Efter

Efter genomförd utbildning är du redo för arbete i miljöer med elfordon och elektriska instal­la­tioner och har de kunskaper och färdigheter som krävs för att förebygga olyckor och vara redo att agera om du själv eller en arbets­kamrat skulle skadas. 

Intresseanmälan: HLR Elskada