Skip to content

Denna utbildning vänder sig till dig som vill imple­mentera Lean och på så sätt effek­ti­visera, eliminera slöseri och skapa engagemang i din organisation.


Teori varvas med praktiska moment

Utbild­ningen ger nödvändiga teoretiska kunskaper och erbjuder ett praktiskt upplagt tränings­program som genomförs löpande i din organi­sation. Efter teoretiska moment stödjer våra lärare/​coacher er i införandet så att det passar på ditt företag. 

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till tillver­kande företag som vill göra en seriös satsning och utveckla ett konkur­rens­kraftigt produktionssystem. 

Utbild­ningsmål

Ge teoretiska kunskaper och verktyg för lyckad imple­men­tering av Lean. Ge praktiskt stöd och coachning i förbättringsarbeten.

Förkun­skaper

Inga förkun­skaper krävs.

Innehåll

Utformas tillsammans med kunden. Viktigt att Lean-verktygen väljs efter organi­sa­tions behov. En analys av nuläget är därför att föredra innan planen läggs upp.

Omfattning

5 – 30 dagar

Antal deltagare

10 stycken

Intresseanmälan: Implementering av Lean Production