Skip to content

Denna utbildning utvecklar din förmåga att lösa avancerade styrproblem med modulupp­byggda styrsystem med olika kommu­ni­ka­tions­en­heter i nätverk


Teori varvas med praktiska övningar

Efter utbild­ningen kommer du ha färdigheter i instal­lation, program­mering och användning av styrsystem med olika kommu­ni­ka­tions­en­heter i nätverk. Dessutom har du kunskaper i förebyg­gande och avhjälpande underhåll samt logisk felsökning i större nätverksupp­byggda styrsystem.

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till till dig som som önskar påbyggnad i industriell IT

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge dig den kompetens som krävs för att arbeta med avancerade styrsystem med industriell IT.

Förkun­skaper

Matematik A, grunder i Ellära, Styrteknik A, PLC-teknik.

Innehåll

  • Driftsätta en komplett nätverks­ut­rustning och justera in de olika enheterna samt utföra förebyg­gande underhåll, felsökning och reparation på utrust­ningen med hjälp av manualer
  • Installera, driftsätta och funktions­prova olika styrsystem i nätverk uppkopplade till olika automationsenheter
  • Installera och programmera operatörsterminaler
  • Kunskap om hur kommu­ni­ka­tionen sker inom nätverksupp­byggda system som hanterar in- och utsignaler med distri­bu­erade styrsystem, distri­buerad I/O och fältbussteknik

Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Electromobility
Ledarskap
Fordon
Elteknik