Skip to content

Mjukva­ru­ut­veckling är ständigt relevant för teknik- och industri­fö­retag, men inte nödvän­digtvis ett ämne som alla på arbets­platsen har kunskap kring. Kursen Intro­duktion till mjukvara syftar till att ge dig de rätta förut­sätt­ningarna att kommunicera kring ämnet mjukvara på ett bekvämt sätt. Genom grund­läg­gande teori inom området och genom att praktiskt få testa på lättare program­mering får du en god inblick inom ett, inte bara relevant, men också spännande ämne.


Omfattning

8 timmar

Plats

Hos oss

Antal deltagare

16 stycken

Förkunskaper

Inga

Bättre förståelse skapar bättre kommunikation

Kursen riktar sig till anställda som i sitt dagliga arbete inte arbetar med mjukva­ru­ut­veckling, t.ex. chefer, tekniker och ingenjörer. Kursen är tänkt att ge en grund­läg­gande förståelse för vad mjukvara är och hur det funkar för att kunna ha en bra kommu­ni­kation kring ämnet på arbetsplatsen.

Teori med praktiska övningar

Kursen kombinerar en inledande teoretisk föreläsning med möjligheten att öva mjukvara som verktyg för problem­lösning. Deltagarna får öva på grund­läg­gande program­mering på en Arduino Breadboard och genom att göra detta får de en praktisk förståelse för hur programvara skapas och hur den kan användas för olika ändamål.

Kursmoment

Under kursen går vi igenom följande moment:

  • Vad är mjukvara? 
  • Exempel på olika typer av mjukvara 
  • Central Processing Unit – CPU 
  • Minne
  • Micro Controller Unit – MCU 
  • Bit, byte och binära tal
  • Datatyper
  • Kompilatorn översätter till körbar maskinkod
  • Exempel på stegen i mjukvaruutveckling
  • Bootloader


Före

Inga förkun­skaper krävs.

Under

Lärdom om vad mjukvara är och kan vara, som del i ett system. Praktisk användning av dessa lärdomar i program.

Efter

Grund­läg­gande förståelse för begrepp kring mjukvara och mjukva­ru­ut­veckling samt basal praktisk kunskap i användning och användningsområden.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Introduktion till Software