Skip to content

Denna utbildning ger dig kunskap i arbets­mät­ningens bakgrund och använd­nings­om­råden samt teoretiska och praktiska kunskaper i använd­ningen av frekvens och klock­studier — verktyg för att kunna dokumentera belägg­ningstakt och tidsåtgång i ett produk­tions­system inom tillverkningsindustrin. 


Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som arbetar som tekniker, specialist inom produk­tions­teknik eller beredare inom tillverkningsindustrin.

Utbild­ningsmål

Du skall efter genomgången utbildning ha bra grund­läg­gande kunskaper såväl praktiskt som teoretiskt samt kunna planera och samman­ställa ett komplett tidunderlag.

Förkun­skaper

Grund­läg­gande produk­tions­teknik eller motsvarande.

Innehåll

  • Bakgrund och motiv till frekvens och klockstudier
  • Välja lämplig frekvens/​klockstudie metod map verksamhet
  • Planera och genomföra en frekvens respektive klockstudie
  • Beräkna noggrannhet map kravnivå

Omfattning

24 timmar

Antal deltagare

Max 12 stycken och minimum 10 stycken

Intresseanmälan: Klock- & frekvensstudier