Skip to content

Kompe­tens­ut­veckling i din takt — helt gratis!

Vi vill dela med oss av våra erfaren­heter och kunskap. Online­kurser är ett fantastiskt sätt att kompe­tens­ut­veckla efter dina egna förut­sätt­ningar och behov. Kurserna nedan är framtagna i nära samverkan med både näringsliv och andra utbildningsanordnare.

Intro­duktion till industriell digitaliseirng

Online­kursen Intro­duktion till industriell digita­li­sering är framtagen av oss i samarbete med Västsvenska Handels­kam­maren, SKF, Volvo Cars och GKN Aerospace med stöd av Vinnova. Målgruppen för kursen är medarbetare inom industrin, som i samband med COVID blev permit­terade, men vem som helst som vill få en förståelse för hur digita­li­sering inom industrin påverkar oss kan gå kursen.

Gå vidare till kursen Intro­duktion till industriell digitalisering

Intro­duktion till batteriproduktion

Kursen är resultatet av projektet pre-MAXBATT, ett samver­kans­projekt mellan oss, Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Industri­teknik, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde för att möta kompe­tens­be­hovet inom batte­ri­till­verkning. Kursen består av 10 moduler som behandlar kritiska områden för elekt­ri­fi­erade fordons livscykel och fokus är upskilling” av industri­per­sonal likväl nyfikna på de viktiga områden i batteriets värdekedja. 

Gå vidare till kursen Intro­duktion till batteriproduktion

Kontakta Lovisa Zacrison för mer information

Foto av Lovisa Zacrison