Skip to content

Grunden i kvali­tets­styrning är datain­samling, kvali­tets­kon­troller, analys av data och identi­fi­ering av problem med olika typer av kvali­tets­verktyg som t ex DMAIC, PDCA, 7 kvali­tets­verktyg mm. Att mäta kvalitet i en process är viktigt och kan göras på olika sätt.


Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som arbetar med kvalitet i produktionsmiljö.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge dig förståelse för olika mätverktyg och hur dessa kan tillämpas.

Förkun­skaper

Inga förkun­skaper krävs.

Innehåll

  • 7 kvali­tets­verktyg
  • DMAIC
  • PDCA
  • Ständiga förbätt­ringar

Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 stycken och minimum 10 stycken

Intresseanmälan: Kvalitetstyrning & ständiga förbättringar