Skip to content

Denna utbildning vänder sig till dig som vill få en helhetssyn och grund­läg­gande kunskap om vad Lean Production är och står för, med fokus på produk­tions­pro­cessen. Utbild­ningen vänder sig till dig som är involverad i produk­tions­pro­cessen, du kan exempelvis ingå företagets ledning eller vara montör/​operatör inom den svenska tillverk­nings-monterings industrin.


Omfattning

Fem heldagar

Plats

Hos oss eller hos er

Antal deltagare

16-18 deltagare

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Teori varvas med praktiska moment

Utbild­ningens grund­be­grepp utgår från de fem Lean-principerna och metodernas samt verktygens innebörd med koppling till helheten. En central kunskaps­upp­byggnad för dig som deltagare är simulerings spelet Lean Production”, där deltagaren får praktiskt träning av de viktigaste metod och förbätt­rings­verk­tygen. Teori blandas med praktiska övningar under hela utbildningsveckan.

Innehåll

 • De fem Lean principerna
 • 5S, ordning och reda
 • Standar­di­serat arbetsätt, QPS
 • Förbätt­rings­arbete Kaizen
 • SMED, reduktion av ställtid
 • De 7 +1 förlusterna
 • Utformning av layout och material
 • Skydds och säkerhetstänkande
 • Teambuilding
 • Lean Ledarskap
 • Lean mind set”

Före

Inga förkun­skaper krävs.

Under

Utbildning skall ge dig en helhetssyn och grund­läg­gande kunskap om Lean Production samt Lean-verktygen och dess metoder.

Efter

Efter kursen kommer du kunna applicera Lean-verktygen på din arbetsplats och i din roll för att effek­ti­visera era processer.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Lean Production