Skip to content

Denna utbildning vänder sig till dig som vill få en helhetssyn och grund­läg­gande kunskap om vad Lean Production mind-set och hur man involverar medar­be­tarna och inspirerar i Lean-andan. Kursens grund­be­grepp utgår från Lean som filosofi för verksamhetsutveckling.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

12 deltagare

Plats

Hos oss eller hos er

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig vänder sig till företagets ledning, chefer på olika organi­sa­tions­nivåer, ledare och coacher. Utbild­ningen skall ge en helhetssyn, en bred insikt i Lean-filosofin och förståelse om vilken potential till förbättring finns genom att arbeta med Lean. Andra mål är att lyfta upp vikten av en genomtänkt föränd­rings­strategi både på strategisk liksom operativ nivå inom organisationen.

Innehåll

  • De fem Lean-principerna
  • Lean Ledarskap
  • Lean som företagskultur
  • Lärande organi­sa­tioner

Före

Inga förkun­skaper krävs.

Under

Genom praktik och teori får du lära dig mer om Lean — principerna, verktygen och hur du som ledare ska få alla on board.

Efter

Du kommer nu kunna applicera Lean verktygen i er dagliga verksamhet.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Lean Production för verksamhetsledare