Skip to content

Lean-spelet är ett upple­vel­se­ba­serat spel där du får både teoretiska kunskaper om Lean Production men även möjlighet att involveras i beslut och föränd­rings­arbete i tillverkningsprocessen. 


Spelet utförs i grupp

Utbild­ningens grund­be­grepp utgår från Lean-verktygens innebörd med koppling till helheten. Spelet utförs i grupper vilket ökar motivation och engagemang.

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som är involverad inom tillverkningsprocessen. 

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge en helhetssyn och en grund­läg­gande kunskap om metoder och verktyg.

Förkun­skaper

Inga förkun­skaper krävs.

Innehåll

  • Historia
  • De fem Lean-principerna
  • Lean-verktyg
  • Eliminering av slöseri
  • Vikten av kommunikation
  • Lean-spel

Omfattning

8 – 16 timmar

Antal deltagare

10 stycken

Intresseanmälan: Lean Production workshop