Skip to content

Vill du lära dig att tillämpa specifika molntek­no­logier? Denna utbildning passar dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri!

Molnteknologi 20 YH-poäng behandlar området molnteknologi. Här gås det igenom lite djupare de specifika möjligheterna med just molnteknologi. Du kommer att få lära dig att skicka upp och samla data och hur man sedan kan använda teknologin för att börja jobba med sin process. Du kommer också få en inblick i hur strategiskt viktigt det är att välja rätt molnleverantör och vad för påverkan det kan ha på hela organisationen. I utbildningen behandlas även IT-säkerhet på en övergripande nivå.


Omfattning

20 YH-poäng

Antal deltagare

20 stycken

Plats

Flexibelt

Start

Löpande

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

 • fördelar och nackdelar med använd­ningen av molntjänster
 • drivkrafter och hinder för användandet av molntjänster inom industrin
 • olika molnplatt­formar
 • datasä­ker­hets­lös­ningar som kan krävas vid användandet av molnteknologi

Färdigheter att:

 • praktiskt tillämpa specifika molnteknologier
 • att genomföra program­mering i Python kopplat till olika molnteknologier

Kompetens att:

 • att välja rätt molntjänst för ett specifikt ändamål i industrin

Utbild­ningens upplägg

Utbild­ningen kan bedrivas på distans i molnplatt­formen Microsoft Azure i en flexibel takt efter behov, exempelvis under 8 veckor på halvfart. 

Målgrupp

Denna utbildning passar dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri!

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Betyg i matematik 2
 • Grund­läg­gande kunskaper i program­me­rings­språket Python
 • Yrkes­er­fa­renhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin i minst två år

Kursintyg

Molntek­nologi är en kurs inom yrkes­högskolan och klarar du utbild­ningen får du 20 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg