Skip to content

Allt mer underhåll skall utföras av operatören då det är denna som är närmast processen och kan sin maskin bäst. Operatören skall förhindra att fel uppkommer, förebygga störningar och skapa struktur för att förbättra drift­sä­ker­heten.

Ett väl planerat operatörsunderhåll ger operatören större delaktighet i företagen och kan samtidigt minska kvalitetsförlusterna och förbättra företagets resultat.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 och minimum 10 deltagare

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till till dig som arbetar som operatör samt personer som vill vet mer om hur man lägger upp och planerar operatörsunderhåll.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall skapa förståelse för operatörens roll i under­hålls­pro­cessen samt hur opera­törs­un­derhåll kan planeras och genomföras.

Förkun­skaper

Inga förkun­skaper krävs.

Innehåll

  • FU
  • Tillstånds­kon­troll
  • 5S
  • Opera­törs­un­der­hållets 7 steg

Intresseanmälan: Operatörsunderhåll