Skip to content

Vänder sig till dig som vill träna din förmåga att söka samt tolka anvisningar och instruk­tioner i befintlig dokumen­tation. Program­mering, drift­sättning och felsökning övas mot en komplex automa­tions­an­läggning med moderna programmeringsverktyg.


Teori varvas med praktiska övningar

Utbild­ningen är lärarledd och upplagd så att teori­ge­nom­gångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Dessa är utformade för att befästa de teoretiska delarna. Under de praktiska momenten ingår metoder för handhavande och säkerhet. Felsökning behandlas också som ett viktigt ingående moment.

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till till dig som behöver grund­läg­gande kunskaper inom PLC-teknik för att förstå enklare problem samt lösa dessa på ett säker­hets­mässigt och relevant sätt.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge dig grund­läg­gande kunskaper inom modern PLC-teknik. Utbild­ningen är tillämpad och grund­läg­gande där tyngd­punkten ligger på handhavande och hantering, grunder som krävs för att kunna utveckla din kompetens inom området.

Förkun­skaper

Styrteknik grund eller motsvarande.

Innehåll

  • PLC-system, uppbyggnad och funktion
  • Program­verk­tyget GX Works 2, uppbyggnad och funktion
  • Benämningar och beteckningar
  • In- och utgångar
  • Minne, register, timer
  • Benäm­nings­lista (labels)
  • Enkel program­mering, programförståelse
  • Idrift­tagning, provkörning av egna program
  • Felsökning
  • Säkerhet

Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Electromobility
Ledarskap
Fordon
Elteknik