Skip to content

Ger dig grund­läg­gande kännedom om den elektriska och mekaniska uppbygg­naden av styrsystem, hårdva­ru­kon­fi­gu­ration och enklare program­han­tering. Du kommer att kunna utföra program­änd­ringar samt felsöka och testa Step 7‑program.


Omfattning

16 timmar

Innehåll

  • Hårdvarans uppbyggnad
  • Simatic Manager, projektuppbyggnad
  • Konfi­gu­rering hårdvaran 
  • Symbolisk adressering
  • Program­me­rings­verk­tyget Step 7 
  • Enklare program­mering med binära och digitala funktioner 
  • Enklare felsökning

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som önskar kunskaper i Siemens S7.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge dig de grunder som krävs kunna utveckla din kompetens inom området.

Förkun­skaper

Styrteknik grund eller motsvarande.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: PLC grund Siemens S7