Skip to content

Utbild­ningen ger dig grund­läg­gande kunskaper i PLC-program­mering av Siemens PLC och program­me­rings­verk­tyget TIA-portal. Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar på vår utrustning i våra labora­tions­salar. Utbild­ningen riktar sig till dig som sedan tidigare har kunskap eller yrkes­er­fa­renhet inom styrteknik.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 stycken

Plats

I våra lokaler, Volvo Torslanda

Förkunskaper

Viss erfarenhet av stryteknik

Lär dig hantering av hårdvara, program­ska­pande och lättare programmering

Under utbild­ningen arbetar du i huvudsak praktiskt med fysisk PLC och automa­tions­ut­rustning. Du lär dig vad en PLC är, dess funktion och uppbyggnad. Du får skapa enklare program samt arbeta med hårdva­ru­kon­fi­gu­ration, felsökning och drift­sättning med hjälp av program­me­rings­verk­tyget TIA-portal. Utbild­ningen innefattar också en kort intro­duktion i panelprogrammering.

Praktiska övningar varvas med teori

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar på vår utrustning i våra labora­tions­salar. Utbild­ningen riktar sig till dig som sedan tidigare har kunskap eller yrkes­er­fa­renhet inom styrteknik.

Innehåll

  • PLC uppbyggnad
  • TIA-portal översikt
  • Hårdva­ru­kon­fi­gu­ration
  • Givare och sensorer
  • Adressering och minnesallokering
  • Program­mering
  • Testkörning
  • Felsökning

Före

Bra om du sedan tidigare gått vår utbildning styrteknik grund eller har motsvarande kunskaper från arbetslivet.

Under

Teoretiska föreläs­ningar varvas med praktiska övningar i PLC-program­mering och program­me­rings­verk­tyget Siemens TIA-portal.

Efter

Du har kompetens att använda och felsöka med hjälp av TIA-portal samt skapa enklare PLC-program.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: PLC grund Siemens TIA-portal