Skip to content

Här får du träna din förmåga att söka och tolka anvisningar, strukturer och instruk­tioner i befintlig dokumentation.

Denna utbildning innefattas av moment såsom programmering, driftsättning och fel­sökning. Praktiska moment sker mot en komplex automationsan­läggning med moderna program­meringsverktyg.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 och minimum 10 deltagare

Innehåll

  • Program­struktur
  • Program­upp­byggnad och funktion
  • Instruk­tioner
  • Benämningar och beteckningar
  • Varia­bel­han­tering
  • Idrift­tagning, provkörning av egna program
  • Felsökning
  • Säkerhet

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som behöver fördjupade kunskaper inom PLC-teknik för att förstå program­struk­turer och instruk­tioner på ett säker­hets­mässigt och relevant sätt.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen ger dig fördjupade kunskaper inom modern PLC-teknik. Tyngdpunkt ligger på handhavande och hantering och teoretiska genomgångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Under de praktiska momenten ingår metoder för handhavande och säkerhet och dessutom ingår felsökning som ett viktigt moment. Utbild­ningen ger dig de grunder som krävs för att kunna utveckla din kompetens inom området.

Förkun­skaper

Styrteknik grund eller motsvarande samt PLC grund.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: PLC påbyggnad 1 GX Works 2