Skip to content

Under denna utbildning går vi igenom Program­me­rings­verk­tyget Step 7, liksom den elektriska och mekaniska uppbygg­naden av styrsy­stemet, hårdva­ru­kon­fi­gu­ration och programhantering.

Vidare lär du dig logiska funktioner, talbearbetning och analogvärdeshantering. Sist man inte minst tar vi upp kommunikation via MPI-gränssnittet samt grundläggande kunskaper om kommunikation med Profibus DP och Ethernet. Felsökning och praktiska övningar ingår.


Omfattning

16 tmmar

Innehåll

  • Program­me­rings­verk­tyget Step 7 
  • Konfi­gu­rering av hårdvaran 
  • Blocktyper och struk­tu­rerad programmering 
  • Logiska funktioner
  • Jämförare, räknare och timers 
  • Programtest och simulering
  • Intro­duktion till Profibus DP
  • Intro­duktion till kommu­ni­kation med Ethernet 

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som önskar kunskaper i Siemens S7 och Simatic 7.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen ger dig de grunder som krävs för att kunna utveckla din kompetens inom området.

Förkun­skaper

Styrteknik grund eller motsvarande samt PLC grund Siemens S7.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: PLC påbyggnad 1 Siemens S7