Skip to content

Här får du träna din förmåga att söka och tolka anvisningar, strukturer och instruk­tioner i befintlig dokumentation.


Teori varvas med praktiska moment


Denna utbildning innefattas av moment såsom program­mering, idrift­sättning och fel­sökning. Praktiska moment sker mot en komplex automationsan­läggning med moderna programmeringsverktyg.

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som behöver fördjupade kunskaper inom PLC-teknik och kommu­ni­ka­tions­me­toder för att förstå uppbyggnad och struktur samt för att hantera PLC-system och kring­ut­rustning på ett säker­hets­mässigt och relevant sätt.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen ger dig de fördjupade kunskaper som krävs för att förstå modern PLC-teknik och olika typer av kommu­ni­ka­tions­me­toder med andra enheter samt kunna tillämpa dessa.

Förkun­skaper

Styrteknik grund eller motsvarande samt PLC grund och PLC fortsättning.

Innehåll

  • Komplexa PLC program, uppbyggnad och funktion
  • Opera­tör­spanel
  • Konfi­gu­rering
  • Avancerade program­in­struk­tioner
  • Program­mering, programförståelse
  • Idrift­tagning, provkörning av egna program
  • Felsökning
  • Säkerhet

Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Electromobility
Ledarskap
Fordon
Elteknik