Skip to content

Här får du träna din förmåga att söka och tolka anvisningar, strukturer och instruk­tioner i befintlig dokumentation.

Denna utbildning innefattas av moment såsom programmering, idriftsättning och fel­sökning. Praktiska moment sker mot en komplex automationsan­läggning med moderna program­meringsverktyg.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 och minimum 10 deltagare

Innehåll

  • Komplexa PLC program, uppbyggnad och funktion
  • Opera­tör­spanel
  • Konfi­gu­rering
  • Avancerade program­in­struk­tioner
  • Program­mering, programförståelse
  • Idrift­tagning, provkörning av egna program
  • Felsökning
  • Säkerhet

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som behöver fördjupade kunskaper inom PLC-teknik och kommu­ni­ka­tions­me­toder för att förstå uppbyggnad och struktur samt för att hantera PLC-system och kring­ut­rustning på ett säker­hets­mässigt och relevant sätt.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen ger dig de fördjupade kunskaper som krävs för att förstå modern PLC-teknik och olika typer av kommu­ni­ka­tions­me­toder med andra enheter samt kunna tillämpa dessa.

Förkun­skaper

Styrteknik grund eller motsvarande samt PLC grund och PLC fortsättning.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Electromobility
Ledarskap
Fordon
Industriell digitalisering
Elteknik