Skip to content

I dagens samhälle finns ett stort behov av kompetens inom regler­teknik. Tillämp­ningar finns inom ett mycket brett område från själv­kö­rande bilar till intel­li­genta fastigheter. I denna utbildning ges en intro­duktion till hur mät och regler­teknik används i praktiken. Utbild­ningen riktar sig till både dig som använder regler­teknik idag och till dig som är ny inom området.

Under utbildningen får du grundläggande kunskaper inom mät- och reglerteknik med både praktisk och teoretisk tillämpning. Du lär dig vanliga begrepp inom området. Stort fokus i utbildningen ligger på intrimning och felsökning på reglersystem. I utbildningen övar du praktiskt på temperatur- varvtals- och nivåmätning, kalibrering, P, PI, PID-regulatorer samt optimering.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 stycken

Plats

I våra lokaler, Volvo Torslanda

Innehåll

 • Intro­duktion
 • Begreppen automation, mätteknik, styrteknik och reglerteknik

Mätteknik

 • Kalibrering och felkällor
 • Tempe­ra­tur­mätning
 • Varvtals­mätning
 • Tryck­mätning
 • Nivåmätning
 • Flödes­mätning

Regler­teknik

 • Skillnad mellan styrning och reglering
 • Manuell kontra automatisk reglering
 • P, PI och PID-reglering
 • Mätning av processegenskaper
 • Optimering av regulatorer

Före

Utbild­ningen vänder sig till dig som vill få ökade kunskaper inom området. Inga förkun­skaper krävs.

Under

Teoretiska föreläs­ningar varvas med praktiska övningar inom mät- och reglerteknik.

Efter

Du kan använda begrepp inom området och har en ökad förståelse för funktion och samband. Du förstår och kan justera ett befintligt reglersystem.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Praktisk mät- och reglerteknik grund