Skip to content

I dagens samhälle finns ett stort behov av kompetens inom regler­teknik. Tillämp­ningar finns inom ett mycket brett område från själv­kö­rande bilar till intel­li­genta fastigheter. I denna utbildning ges en intro­duktion till hur mät och regler­teknik används i praktiken. Utbild­ningen riktar sig till både dig som använder regler­teknik idag och till dig som är ny inom området.

Under utbildningen får du grundläggande kunskaper inom mät- och reglerteknik med både praktisk och teoretisk tillämpning. Du lär dig vanliga begrepp inom området. Stort fokus i utbildningen ligger på intrimning och felsökning på reglersystem. I utbildningen övar du praktiskt på temperatur- varvtals- och nivåmätning, kalibrering, P, PI, PID-regulatorer samt optimering.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 st

Plats

I våra lokaler, Volvo Torslanda

Innehåll

 • Intro­duktion
 • Begreppen automation, mätteknik, styrteknik och reglerteknik

Mätteknik

 • Kalibrering och felkällor
 • Tempe­ra­tur­mätning
 • Varvtals­mätning
 • Tryck­mätning
 • Nivåmätning
 • Flödes­mätning

Regler­teknik

 • Skillnad mellan styrning och reglering
 • Manuell kontra automatisk reglering
 • P, PI och PID-reglering
 • Mätning av processegenskaper
 • Optimering av regulatorer

Före

Utbild­ningen vänder sig till dig som vill få ökade kunskaper inom området. Inga förkun­skaper krävs.

Under

Teoretiska föreläs­ningar varvas med praktiska övningar inom mät- och reglerteknik.

Efter

Du kan använda begrepp inom området och har en ökad förståelse för funktion och samband. Du förstår och kan justera ett befintligt reglersystem.

Intres­se­an­mälan

Öppnar inom kort. 

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Electromobility
Ledarskap
Fordon
Elteknik