Skip to content

I dagens samhälle finns ett stort behov av kompetens inom regler­teknik. Tillämp­ningar finns inom ett mycket brett område från själv­kö­rande bilar till intel­li­genta fastigheter. I denna utbildning ges en fördjupning inom mät- och regler­teknik i praktiken. Utbild­ningen riktar sig till dig som har en baskunskap inom reglerteknik.

Under utbildningen får du kunskaper inom mät- och reglerteknik med både praktisk och teoretisk tillämpning. Du lär dig vanliga begrepp inom området. Stort fokus i utbildningen ligger på intrimning och felsökning på reglersystem. I utbildningen övar du praktiskt på temperatur- varvtals-, tryck-, nivå- och flödesmätning, kalibrering, enkla beräkningar, P, PI, PID-regulatorer, moderna regulatorer samt optimering av regulatorer.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 st

Plats

I våra lokaler, Volvo Torslanda

Innehåll

Mätteknik

  • Kalibrering och felkällor
  • Tempe­ra­tur­mätning
  • Varvtals­mätning
  • Tryck­mätning
  • Nivåmätning
  • Flödes­mätning

Regler­teknik

  • P, PI och PID-reglering
  • Diskreta regulatorer
  • Mätning av processegenskaper
  • Optimering av regulatorer

Före

Utbild­ningen vänder sig till dig som vill få fördjupade kunskaper inom området och sedan tidigare har grund­läg­gande kunskaper inom mät- och reglerteknik.

Under

Teoretiska föreläs­ningar varvas med praktiska övningar.

Efter

Du kan konfigurera och trimma in en regulator.

Andra närliggande utbildningar

Fastig­hets­au­to­mation grund

Här får du kunskap om hur mät- och regler­teknik används inom fastigheter, exempelvis för ventilationsstyrning.

Intres­se­an­mälan

Öppnar inom kort. 

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Praktisk mät- och reglerteknik påbyggnad