Skip to content

I korta föreläs­ningar, grupp­dis­kus­sioner och praktiska övningar går vi under en dag tillsammans igenom presen­ta­tions­tek­nikens grunder och delar med oss av enkla knep för hur man håller kortare anföranden inför en grupp.


Praktiska övningar i fokus

Genom praktiska övningar ges du möjlighet att prova på olika presen­ta­tions­si­tu­a­tioner och utveckla din förmåga att effektivt anpassa din presen­tation efter målgrupp och situation. 

Innehåll

  • Hålla korta anföranden inför en grupp
  • Betydelsen av rösten och kropps­språket i en presentationssituation 
  • Interagera med dina lyssnare 
  • Få en ökad tilltro till din egen kapacitet som talare och hur du kan använda dina kommu­ni­kativa styrkor som ett redskap i muntliga framföranden 
  • Anpassa presen­ta­tionen efter målgrupp och situation

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete befinner dig i situationer där du förväntas hålla presen­ta­tioner, leda möten och på olika sätt dela med dig av information till mindre grupper av medarbetare.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningens ska ge dig verktygen som hjälper dig att tydligt kunna presentera information så att dina lyssnare förstår och kommer ihåg innehållet.

Förkun­skaper

Inga specifika krav men vår handle­dar­ut­bildning kan vara en fördel att ha gått.

Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 och minimum 10 deltagare