Skip to content

I dagens uppkopplade samhälle är kommu­ni­kation viktigare än någonsin förut. Oavsett om du deltar i ett arbetsmöte med dina närmaste kollegor eller föreläser vid en konferens med deltagare från hela världen, så är det viktigt att kunna förmedla ditt budskap på ett tydligt och intres­se­väc­kande sätt. Vi kan hålla kursen i våra lokaler eller hos er på plats.


Omfattning

8 timmar

Plats

Hos oss eller hos er

Antal deltagare

8-12 stycken

Förkunskaper

Inga

Lär dig tekniker och få verktyg att kommunicera tillgängligt och tydligt

Under utbild­ningen kommer du att intro­du­ceras till retorikens grunder. Du kommer att få ta del av modeller som, trots att de är flera tusen år gamla, fortfarande är aktuella. Dessa kommer att hjälpa dig vid planeringen och genom­fö­randet av framtida muntliga anföranden. Utbild­ningen kommer att lägga särskild vikt vid använd­ningen av presen­ta­tions­tek­niska hjälpmedel, t.ex. PowerPoint, och hur dessa kan användas för att göra ditt budskap ännu skarpare och mer lättill­gängligt. Kursen varvar teori med praktiska övningar, där du får möjlighet att testa dina retoriska färdigheter inför en mindre publik.

Praktiska övningar i fokus

Genom praktiska övningar ges du möjlighet att prova på olika presen­ta­tions­si­tu­a­tioner och utveckla din förmåga att effektivt anpassa din presen­tation efter målgrupp och situation. 

Kursmoment

Under kursen går vi igenom följande moment:

  • Grund­läg­gande retoriska begrepp
  • Anpassning efter syfte och målgrupp
  • Strukturen i en presentation
  • Användning av röst och kroppsspråk
  • Hur talängslan kan motverkas
  • Användning av presen­ta­tions­tek­niska hjälpmedel


Före

Inga förkun­skaper krävs.

Under

Du erhåller grund­läg­gande kunskaper om retorik samt får konkreta tips på hur du planerar, genomför och utvärderar muntliga presentationer.

Efter

Dessa kunskaper kommer att gagna dina framtida anföranden, vare sig dessa äger rum vid det informella gruppmötet eller under den välbesökta konferensen.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Presentationsteknik