Skip to content

Vissa kan tala så att andra lyssnar. Vissa får oftare gehör för sina åsikter. Vill du nå ut till dina medarbetare, kunder, chefer? Då är detta kursen för dig! 

Kursen retorik syftar att göra dig till en engagerad och medveten talare. Du blir coachad i vad du behöver göra för att vässa dina retoriska kunskaper och få fram ditt budskap. Retoriska begrepp och modeller kommer att gås igenom med tyngdpunkt på argumentation. Vi kommer att jobba med målgruppsanpassad presentation och diskutera hur du kan vända och få en publik med dig istället för mot dig. Vi tar också upp härskartekniker och hur man kan bemöta dessa.


Omfattning

2 dagar

Antal deltagare

10-16 st

Plats

Hos oss eller på ditt företag.

Innehåll

  • Ethos, Logos, Pathos
  • Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria, Actio
  • Feedback

Före

Utbild­ningen vänder sig till dig som är van presentatör eller gått kursen Presen­ta­tions­teknik.

Under

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Vi kommer att gå igenom flera olika retoriska begrepp som är kopplade främst till argumen­ta­tions­teknik samt hur du rent konkret kan få nytta av begreppen i ditt arbete. Du kommer också att filmas dag 2 så att du själv kan bedöma dina styrkor och svagheter.

Efter

Hur används kunskaperna i arbetet: Genom en ökad kunskap om den retoriska processen kommer deltagaren att bli en säker talare som kan använda sig av olika talstra­tegier beroende på målgrupp och situation.

Andra närliggande kurser

Presen­ta­tions­teknik, Rhetoric english

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Retorik – Konsten att övertyga