Skip to content

Ger dig kunskaper inom modern robotteknik med tyngdpunkt på handhavande och hantering. 

Robot grund är en grundläggande och tillämpande utbildning med tyngdpunkt på handhavande och hantering för att du ska förstå enklare problem samt lösa dessa på ett säkerhetsmässigt och relevant sätt.


Omfattning

16 timmar

Plats

På Volvo Torslanda

Förkunskaper

Styrteknik grund eller motsvarande kurs

Antal deltagare

Max tre och minimum två deltagare

Teori varvas med praktiska övningar

Utbild­ningen är lärarledd och upplagd så att teori­ge­nom­gångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Förmåga att söka samt tolka anvisningar och instruk­tioner i befintlig dokumen­tation praktiseras. Alla kursmoment bedrivs mot fullskalig industrirobot. 

Innehåll

  • Robot­sä­kerhet
  • Definiera och använda olika körsätt
  • Program­struk­turer, program
  • Rörel­se­typer
  • Begreppen, TCP och Frame
  • Förskjutning av positioner
  • Digitala in- och utgångar
  • Programstruktur/​instruktioner

Robottyper

Vi erbjuder utbildningar på följande robottyper:

  • ABB IRC 5

Före

Styrteknik grund eller motsvarande kurs.

Under

Genom teori och praktik får du lära dig om grund­läg­gande robotteknik, säkerhet, begrepp och programstruktur.

Efter

Utbild­ningen skall ger dig de grunder som krävs för att förstå modern robotteknik och kunna tillämpa dessa.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Robot grund