Skip to content

Ger dig kunskaper inom modern robotteknik med tyngdpunkt på handhavande och hantering. 


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max tre och minimum två deltagare

En grund­läg­gande utbildning

Robot grund är en grund­läg­gande och tillämpande utbildning med tyngdpunkt på handhavande och hantering för att du ska förstå enklare problem samt lösa dessa på ett säker­hets­mässigt och relevant sätt.

Teori varvas med praktiska övningar

Utbild­ningen är lärarledd och upplagd så att teori­ge­nom­gångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Förmåga att söka samt tolka anvisningar och instruk­tioner i befintlig dokumen­tation praktiseras. Alla kursmoment bedrivs mot fullskalig industrirobot. 

Innehåll

 • Robot­sä­kerhet
 • Definiera och använda olika körsätt
 • Program­struk­turer, program
 • Rörel­se­typer
 • Begreppen, TCP och Frame
 • Förskjutning av positioner
 • Digitala in- och utgångar
 • Programstruktur/​instruktioner

Robottyper

Vi erbjuder utbildningar på följande robottyper:

 • ABB S4
 • ABB IRC 5
 • KUKA KRC 2

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som behöver grund­läg­gande kunskaper inom robotteknik.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge de grunder som krävs för att förstå modern robotteknik och kunna tillämpa dessa.

Förkun­skaper

Styrteknik grund eller motsvarande kurs.

Anmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Fordon
Ledarskap
Elteknik