Skip to content

Lär dig tolka komplexa program­struk­turer samt att hantera dess problem på ett säker­hets­mässigt och relevant sätt. Utbild­ningens tyngdpunkt ligger på handhavande, hantering samt programförståelse

Utbildningen är lärarledd och upplagd så att teorigenomgångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Förmåga att söka samt tolka anvisningar och instruktioner i befintlig dokumentation praktiseras. Alla kursmoment bedrivs mot fullskalig industrirobot.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max tre och minimum två deltagare

Innehåll

  • Robot­sä­kerhet
  • Definiera och ändra system­pa­ra­metrar med hjälp av manualer
  • Komplexa program­struk­turer: program, modul, rutiner; main och procedur
  • Kommu­ni­kation med yttre enheter
  • Programfunktioner/​instruktioner
  • Opera­tör­s­kom­mu­ni­kation

Robottyper

Vi erbjuder kurser på följande robottyper:

  • ABB IRC 5

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som programmerare/​ställare, kvali­fi­cerad operatör eller produktionstekniker.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge de grunder som krävs för att du ska förstå modern robotteknik samt program­struk­turer och kunna tillämpa dessa.

Förkun­skaper

Styrteknik grund eller motsvarande utbildning.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Robot påbyggnad 1