Skip to content

Lär dig tolka komplexa program­struk­turer samt att hantera dess problem på ett säker­hets­mässigt och relevant sätt. Utbild­ningens tyngdpunkt ligger på handhavande, hantering samt programförståelse


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max tre och minimum två deltagare

Teori varvas med praktiska övningar

Utbild­ningen är lärarledd och upplagd så att teori­ge­nom­gångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Förmåga att söka samt tolka anvisningar och instruk­tioner i befintlig dokumen­tation praktiseras. Alla kursmoment bedrivs mot fullskalig industrirobot. 

Robottyper

Vi erbjuder kurser på följande robottyper:

  • ABB IRC 5

Innehåll

  • Robot­sä­kerhet
  • Definiera och ändra system­pa­ra­metrar med hjälp av manualer
  • Komplexa program­struk­turer: program, modul, rutiner; main och procedur
  • Kommu­ni­kation med yttre enheter
  • Programfunktioner/​instruktioner
  • Opera­tör­s­kom­mu­ni­kation

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som programmerare/​ställare, kvali­fi­cerad operatör eller produktionstekniker.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge de grunder som krävs för att du ska förstå modern robotteknik samt program­struk­turer och kunna tillämpa dessa.

Förkun­skaper

Styrteknik grund eller motsvarande utbildning.

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Electromobility
Ledarskap
Fordon
Elteknik