Skip to content

Lär dig tolka komplexa program­struk­turer samt att hantera dess problem på ett säker­hets­mässigt och relevant sätt. Utbild­ningens tyngdpunkt ligger på handhavande, hantering samt programförståelse


Omfattning

16 timmar

Plats

Volvo Torslanda

Antal deltagare

Max tre och minimum två deltagare

Förkunskaper

Erfarenhet och kunskap kring robotteknik, som Robot grund.

Praktik blandas med teori

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som programmerare/​ställare, kvali­fi­cerad operatör eller produk­tions­tek­niker. Förmåga att söka samt tolka anvisningar och instruk­tioner i befintlig dokumen­tation praktiseras. Alla kursmoment bedrivs mot fullskalig industrirobot. 

Innehåll

  • Robot­sä­kerhet
  • Definiera och ändra system­pa­ra­metrar med hjälp av manualer
  • Komplexa program­struk­turer: program, modul, rutiner; main och procedur
  • Kommu­ni­kation med yttre enheter
  • Programfunktioner/​instruktioner
  • Opera­tör­s­kom­mu­ni­katio

Robottyper:

  • ABB IRC 5

Före

Styrteknik grund eller motsvarande utbildning.

Läs vår grund­ut­bildning
- Robot grund

Under

Utbild­ningen skall ge de grunder som krävs för att du ska förstå modern robotteknik samt program­struk­turer och kunna tillämpa dessa.

Efter

Kommer du kunna hantera komplexa program­struk­turer samt dess problem på ett säker­hets­mässigt och relevant sätt. Du kommer ha koll på handhavande, hantering samt programförståelse

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Robot påbyggnad 1