Skip to content

Ger dig de kunskaper inom robotteknik som behövs för att du ska kunna tolka avancerade och komplexa program­struk­turer samt utöva mer avancerad problemlösning.


Omfattning

16 timmar

Plats

Volvo Torslanda

Antal deltagare

Max tre och minimum två deltagare

Förkunskaper

Styrteknik grund, Robot grund, Robot påbyggnad 1 eller motsvarande kurs.

Målgrupp

Kurs vänder sig till dig som arbetar som programmerare/​ställare, kvali­fi­cerad operatör eller produk­tions­tek­niker. Utbild­ningen är lärarledd och upplagd så att teori­ge­nom­gångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Förmåga att söka samt tolka anvisningar och instruk­tioner i befintlig dokumen­tation praktiseras. Det här är en tillämpad kurs där tyngdpunkt ligger på handhavande, hantering samt program­för­ståelse. Alla kursmoment bedrivs mot fullskalig industrirobot.

Innehåll

  • Definiera och ändra systemparametrar
  • Komplexa program­struk­turer: program, modul, rutiner; main och procedur
  • Kommu­ni­kation med yttre enheter
  • Avancerade programfunktioner/​instruktioner
  • Opera­tör­s­kom­mu­ni­kation

Robottyper:

  • ABB IRC 5

Före

Styrteknik grund eller motsvarande kurs.

Robot grund

Robot påbyggnad 1

Under

Under utbild­ningen får du de kunskaper som krävs för att förstå modern robotteknik och dess avancerade program­struktur samt instruk­tioner och kunna omsätta detta i praktiken.

Efter

Efter kursen kommer du ha fördjupade kunskaper ytterligare och kommer kunna hantera komplexa program­struk­turer och avancerad problemlösning. 

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Robot påbyggnad 2