Skip to content

Ger dig de kunskaper inom robotteknik som behövs för att du ska kunna tolka avancerade och komplexa program­struk­turer samt utöva mer avancerad problemlösning

Utbildningen är lärarledd och upplagd så att teorigenomgångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Förmåga att söka samt tolka anvisningar och instruktioner i befintlig dokumentation praktiseras. Det här är en tillämpad kurs där tyngdpunkt ligger på handhavande, hantering samt programförståelse. Alla kursmoment bedrivs mot fullskalig industrirobot.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max tre och minimum två deltagare

Innehåll

  • Definiera och ändra systemparametrar
  • Komplexa program­struk­turer: program, modul, rutiner; main och procedur
  • Kommu­ni­kation med yttre enheter
  • Avancerade programfunktioner/​instruktioner
  • Opera­tör­s­kom­mu­ni­kation

Robottyper

Vi erbjuder utbildningar på följande robottyper:

  • ABB IRC 5

Målgrupp

Kurs vänder sig till dig som arbetar som programmerare/​ställare, kvali­fi­cerad operatör eller produktionstekniker.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen ger de kunskaper som krävs för att förstå modern robotteknik och dess avancerade program­struktur samt instruk­tioner och kunna omsätta detta i praktiken.

Förkun­skaper

Styrteknik grund, Robot grund, Robot påbyggnad 1 eller motsvarande kurs.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Robot påbyggnad 2