Skip to content

Ger dig de kunskaper inom robotteknik som behövs för att du ska kunna tolka avancerade och komplexa program­struk­turer samt utöva mer avancerad problemlösning


Teori varvas med praktiska övningar

Utbild­ningen är lärarledd och upplagd så att teori­ge­nom­gångar blandas med praktiskt tillämpade övningar. Förmåga att söka samt tolka anvisningar och instruk­tioner i befintlig dokumen­tation praktiseras. Det här är en tillämpad kurs där tyngdpunkt ligger på handhavande, hantering samt program­för­ståelse. Alla kursmoment bedrivs mot fullskalig industrirobot.

Robottyper

Vi erbjuder utbildningar på följande robottyper:

  • ABB IRC 5

Innehåll

  • Definiera och ändra systemparametrar
  • Komplexa program­struk­turer: program, modul, rutiner; main och procedur
  • Kommu­ni­kation med yttre enheter
  • Avancerade programfunktioner/​instruktioner
  • Opera­tör­s­kom­mu­ni­kation

Målgrupp

Kurs vänder sig till dig som arbetar som programmerare/​ställare, kvali­fi­cerad operatör eller produktionstekniker.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen ger de kunskaper som krävs för att förstå modern robotteknik och dess avancerade program­struktur samt instruk­tioner och kunna omsätta detta i praktiken.

Förkun­skaper

Styrteknik grund, Robot grund, Robot påbyggnad 1 eller motsvarande kurs.

Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max tre och minimum två deltagare

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Electromobility
Ledarskap
Fordon
Elteknik