Skip to content

SAM skall vara ett gemensamt verktyg för såväl produk­tions­tek­niker, operatörer som speci­a­lister med funktionen att kunna dokumentera såväl arbetsmetod som analysera tidsåtgång. 


Omfattning

40 timmar

Plats

Volvo Torslanda

Antal deltagare

8-14 stycken

Förkunskaper

Grundläggande produktionsteknik eller motsvarande

Lär dig effek­ti­visera dina processer

Utbild­ningen vänder sig till dig som arbetar som produk­tions­tek­niker, operatör eller som specialist inom t ex konstruktion, beredning och produktion. Utbild­ningen ger dig kunskaper och färdigheter i analys av manuellt monte­rings­arbete enligt MTM

Teori varvas med skriftliga övningar under de tre första heldagarna, den fjärde dagen ägnas åt analys i produk­tions­miljö alternativt i lektionssal. Sista dagen genomförs examinering.

Examineras enligt standard

Utbild­ningen är en behörig­hetskurs med tillhörande examination. Regelverk för exami­ne­ringen är utfärdat av MTM – Föreningen i Norden som också utfärdar intyg efter godkänt kunskapstest.

Innehåll

  • Bakgrund och motiv till arbetsmätning
  • Olika arbets­mät­nings­tek­niker – en jämförelse
  • Helhetssyn – Metod­ar­betets roll i en kundor­der­styrd organisation
  • SAM-systemets regelverk och tillämpningar
  • Tillämp­nings­former, noggrannhet och metodutveckling

Före

Grund­läg­gande produk­tions­teknik eller motsvarande. Antingen arbet­ser­fa­renhet eller studie.

Under

Utbild­ningen ger dig kunskaper och färdigheter i analys av manuellt monte­rings­arbete enligt MTM.

Efter

Intyg från MTM — Föreningen i Norden samt goda kunskaper i mätteknik och god analys­förmåga för tillverkningsprocess.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: SAM - sekvensbaserad aktivitets- & metodanalys