Skip to content

Denna utbildning är en fortsättning på Six Sigma yellow belt och ger fördjupade kunskaper inom systematisk problem­lösning och analys baserad på mer sofisti­kerade verktyg. 

Utbildningen omfattar föreläsningar, övningar och genomförande av ett mindre projekt i syfte att praktisera metodiken i den egna verksamheten.


Omfattning

4 dagar + genomförande av projekt

Antal deltagare

16 deltagare

Utbild­ningens syfte

Att ge kunskaper om hur variationen i en process ska angripas, mätas analyseras och styras. Eftersom syftet med Six Sigma är att öka kundnöjdhet och minska kvali­tets­brist­kost­nader genom fakta­ba­serade beslut, tränas du i att hitta mätbara faktorer och grundor­saker samt följa upp resultaten.

Målgrupp

Utbild­ningen riktar sig mot alla nivåer och all funktioner i en organi­sation där det finns behov av förbättringsarbete. 

Utbild­ningsmål

Efter genomförd utbildning ska du ha fördjupade kunskap om DMAIC-processen inkl. ett antal statistiska verktyg. 

Innehåll

  • DMAIC – metodiken
  • Statis­tis­ka­nalys
  • Duglig­hets­studie
  • Faktor­försök
  • Styrning

Upplägg

Föreläs­ningar genomförs i våra lokaler under 4 dagar fördelat på två tillfällen. Vid önskemål kan upplägget verksam­hets­an­passas och genomföras hos dig som kund. Projekten ska alltid genomföras i egen organi­sation med stöd av våra coacher.

Certi­fi­ering

Certi­fi­ering till green belt erhålls efter godkänt resultat på kunskaps­testet samt ett antal krav på det genomförda projektet. 

Förkun­skaper

Certifikat i yellow belt samt Matematik 2 eller motsvarande.

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Electromobility
Ledarskap
Fordon
Industriell digitalisering
Elteknik