Skip to content

Denna utbildning är en fortsättning på Six Sigma Yellow Belt och ger fördjupade kunskaper inom systematisk problem­lösning och analys baserad på mer sofisti­kerade verktyg. 


Omfattning

4 dagar + genomförande av projekt

Plats

Hos oss eller hos er

Förkunskaper

Certifikat i Yellow Belt samt Matematik 2 eller motsvarande.

Antal deltagare

16 deltagare

Utveckla verksam­heten genom mätbara och analytiska metoder

Utbild­ningen omfattar föreläs­ningar, övningar och genom­fö­rande av ett mindre projekt i syfte att praktisera metodiken i den egna verksam­heten. Målet med kursen är att ge kunskaper om hur variationen i en process ska angripas, mätas analyseras och styras. Eftersom syftet med Six Sigma är att öka kundnöjdhet och minska kvali­tets­brist­kost­nader genom fakta­ba­serade beslut, tränas du i att hitta mätbara faktorer och grundor­saker samt följa upp resultaten.

Verksam­hets­an­passad utbildning

Utbild­ningen riktar sig mot alla nivåer och all funktioner i en organi­sation där det finns behov av förbätt­rings­arbete. Föreläs­ningar genomförs i våra lokaler under 4 dagar fördelat på två tillfällen. Vid önskemål kan upplägget verksam­hets­an­passas och genomföras hos dig som kund. Projekten ska alltid genomföras i egen organi­sation med stöd av våra coacher. Efter genomförd utbildning ska du ha fördjupade kunskap om DMAIC-processen inkl. ett antal statistiska verktyg. 

Innehåll

  • DMAIC – metodiken
  • Statis­tis­ka­nalys
  • Duglig­hets­studie
  • Faktor­försök
  • Styrning

Före

Certifikat i Yellow Belt samt Matematik 2 eller motsvarande.

Under

Föreläs­ningar, övningar och genom­fö­rande av ett mindre projekt i syfte att praktisera metodiken i den egna verksamheten.

Efter

Certi­fi­ering till Green Belt erhålls efter godkänt resultat på kunskaps­testet samt ett antal krav på det genomförda projektet.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Six Sigma Green Belt