Skip to content

En intensiv distans­ut­bildning som ger dig förståelse för grund­me­to­diken i förbätt­rings­arbete, praktiska tillämp­ningar av Six Sigma-verktyg, samt kunskap om DMAIC-processen. 

Utbildningens syfte är att ge kunskaper om systematisk problemlösning med fokus på att definiera, mäta och analysera ett problem. Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om variation och förstå skillnad mellan naturlig och signifikant variation samt hur man angriper den med hjälp av olika kvalitetsverktyg. Kursen omfattar både teori och en del praktiska övningar.


Omfattning

4 dagar

Antal deltagare

16 deltagare

Målgrupp

Utbild­ningen riktar sig mot alla nivåer och all funktioner i en organi­sation där det finns behov av förbättringsarbete. 

Utbild­ningsmål

Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om DMAIC-processen och syste­ma­tiskt förbättringsarbete.

Innehåll

  • Begreppet Six Sigma 
  • Spridning och variation
  • Syste­ma­tiskt angreppssätt 
  • DMAIC – från problem­for­mu­le­ringen till styrning av processen
  • Kvali­tets­verktyg, teori och tillämpning

Upplägg

Utbildning genomförs under 4 dagar fördelat till två tillfällen. Upplägget kan dock verksam­hets­an­passas och genomföras hos dig som kund. 

Certi­fi­ering

Certi­fi­ering till yellow nelt erhålls efter godkänt resultat på kunskapstestet. 

Förkun­skaper

Inga förkun­skaper krävs.

Anmäl dig nedan!

Utbild­ningen genomförs i ett nytt webbaserat format under fyra heldagar, mellan klockan 8 – 16

  • v.16, 15 – 16 april
  • v.17, 21 – 22 april

8500:-/deltagare ex moms. 

Anmäl dig senast 4 april. Först till kvarn!

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Ledarskap
Electromobility
Fordon
Elteknik