Skip to content

Nu erbjuder vi dig som önskar grund­läg­gande kunskaper inom systematisk problem­lösning och analys en spännande utbildning i Six Sigma Yellow Belt. Kursen omfattar föreläs­ningar, praktiska tillämp­ningar av Six Sigma-verktyg samt kunskap om DMAIC-processen. 


Omfattning

4 dagar

Plats

Hos oss eller hos er

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Antal deltagare

16 deltagare

Systematisk problem­lösning och kunskap om variation

Utbild­ningens syfte är att ge kunskaper om systematisk problem­lösning med fokus på att definiera, mäta och analysera ett problem. Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om variation och förstå skillnad mellan naturlig och signifikant variation samt hur man angriper den med hjälp av olika kvali­tets­verktyg. Kursen omfattar både teori och en del praktiska övningar.

Upplägg efter era behov

Utbild­ningen riktar sig mot alla nivåer och all funktioner i en organi­sation där det finns behov av förbätt­rings­arbete. Kursen genomförs under 4 dagar fördelat till två tillfällen. Upplägget kan dock verksam­hets­an­passas och genomföras hos dig som kund. Efter genomförd kurs och godkänt resultat på kunskaps­testet blir kursdel­ta­garna certi­fi­erade i Yellow Belt.

Innehåll

  • Begreppet Six Sigma 
  • Spridning och variation
  • Syste­ma­tiskt angreppssätt 
  • DMAIC – från problem­for­mu­le­ringen till styrning av processen
  • Kvali­tets­verktyg, teori och tillämpning

Före

Inga förkun­skaper krävs.

Under

Föreläs­ningar, praktiska tillämp­ningar av Six Sigma-verktyg samt kunskap om DMAIC-processen.

Efter

Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om DMAIC-processen och syste­ma­tiskt förbätt­rings­arbete samt certifikat i Yellow Belt.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Six Sigma Yellow Belt