Skip to content

Nu erbjuder vi dig som önskar grund­läg­gande kunskaper inom systematisk problem­lösning och analys en spännande utbildning i Six Sigma Yellow Belt. Kursen omfattar föreläs­ningar, praktiska tillämp­ningar av Six Sigma-verktyg samt kunskap om DMAIC-processen. 

Utbildningens syfte är att ge kunskaper om systematisk problemlösning med fokus på att definiera, mäta och analysera ett problem. Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om variation och förstå skillnad mellan naturlig och signifikant variation samt hur man angriper den med hjälp av olika kvalitetsverktyg. Kursen omfattar både teori och en del praktiska övningar.


Omfattning

4 dagar

Antal deltagare

16 deltagare

Målgrupp

Utbild­ningen riktar sig mot alla nivåer och all funktioner i en organi­sation där det finns behov av förbättringsarbete. 

Utbild­ningsmål

Efter genomförd utbildning ska du ha kunskap om DMAIC-processen och syste­ma­tiskt förbättringsarbete.

Innehåll

  • Begreppet Six Sigma 
  • Spridning och variation
  • Syste­ma­tiskt angreppssätt 
  • DMAIC – från problem­for­mu­le­ringen till styrning av processen
  • Kvali­tets­verktyg, teori och tillämpning

Upplägg

Utbildning genomförs under 4 dagar fördelat till två tillfällen. Upplägget kan dock verksam­hets­an­passas och genomföras hos dig som kund. 

Certi­fi­ering

Certi­fi­ering till Yellow Belt erhålls efter godkänt resultat på kunskapstestet. 

Förkun­skaper

Inga förkun­skaper krävs.

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Electromobility
Ledarskap
Fordon
Industriell digitalisering
Elteknik