Skip to content

En utbildning för dig som handleder eller kommer att handleda prakti­kanter med annan europeisk eller utomeuro­peisk bakgrund. Det kan till exempel vara genom Arbets­för­med­lingens jobb- och utbildningspaket.

Syftet med utbildningen är att ge dig som handledare kompetensen att anpassa ditt handledarskap till praktikanter av andra språkliga och kulturella bakgrunder än svenska för att hjälpa dem in i arbetslivet eller genom skolgång. Vi kommer att diskutera handledarrollen, handledarens ansvarsområden och förutsättningar. Utbildningen anpassas efter ditt företags behov.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

12-20 st

Plats

Hos oss eller på ditt företag.

Innehåll

  • Ledarstil och ledarskap för den man handleder
  • Lärstilar att vara medveten om
  • Kommu­ni­kation, feedback och bedömning
  • Språk­in­riktad handledning 
  • Inter­kul­turell kompetens

Före

Utbild­ningen vänder sig till dig som vill få ökad kompetensen att anpassa sitt handle­darskap till prakti­kanter av andra språkliga och kulturella bakgrunder än svenska.

Under

Föreläs­ningar varvas med praktiska övningar och diskus­sioner där du får öva dig i olika sätt att förhålla dig till handle­dar­rollen samt reflektera över den.

Efter

Du har kunskaper i hur du situa­tions­an­passar ditt handle­darskap och har utvecklade färdigheter i att arbeta mer språk­med­vetet som handledare samt en ökad kompetens i att nå prakti­kanter av olika kulturella bakgrunder.

Andra närliggande utbildningar

Handle­dar­ut­bildning

Intres­se­an­mälan

Öppnar inom kort. 

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Språkinriktad handledarutbildning