Skip to content

Ger dig kunskap om talsystem samt logiska grund­funk­tioner, vilket är funda­mentala kunskaper för att utvecklas inom området styrteknik och automation. Utbild­ningen ger även förståelse för uppbyggnad och funktion av enkla automa­ti­serade system.

Utbildningen består av teorigenomgångar samt praktiska tillämpningar. Kunskapen verifieras genom övningsuppgifter som speglar innehållet från teorin. Under de praktiska momenten ingår metoder för handhavande och säkerhet. Även felsökning behandlas som ett viktigt ingående moment.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 och minimum 10 deltagare

Innehåll

  • Tolka, kombinera och använda de logiska grundfunktionerna
  • Talsystem, uppbyggnad, omvandling
  • Koppla samman styrtek­niska komponenter så att önskade styrfunk­tioner erhålls
  • Utföra enklare felsökning på olika styrtek­niska utrustningar

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till till dig som önskar kunskaper i grund­läg­gande styrteknik.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge dig de grunder som krävs för du ska kunna utveckla din kompetens inom området styrteknik.

Förkun­skaper

Kunskaper motsvarande Matematik A.

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

Intresseanmälan: Styrteknik