Skip to content

Ger dig kunskap om talsystem samt logiska grund­funk­tioner, vilket är funda­mentala kunskaper för att utvecklas inom området styrteknik och automation. Utbild­ningen ger även förståelse för uppbyggnad och funktion av enkla automa­ti­serade system.


Teori varvas med praktiska övningar

Utbild­ningen består av teori­ge­nom­gångar samt praktiska tillämp­ningar. Kunskapen verifieras genom övnings­upp­gifter som speglar innehållet från teorin. Under de praktiska momenten ingår metoder för handhavande och säkerhet. Även felsökning behandlas som ett viktigt ingående moment.

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till till dig som önskar kunskaper i grund­läg­gande styrteknik.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge dig de grunder som krävs för du ska kunna utveckla din kompetens inom området styrteknik.

Förkun­skaper

Kunskaper motsvarande Matematik A.

Innehåll

  • Tolka, kombinera och använda de logiska grundfunktionerna
  • Talsystem, uppbyggnad, omvandling
  • Koppla samman styrtek­niska komponenter så att önskade styrfunk­tioner erhålls
  • Utföra enklare felsökning på olika styrtek­niska utrustningar

Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 deltagare och minimum 10 deltagare

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Electromobility
Ledarskap
Fordon
Elteknik