Skip to content

För att undvika längre driftstopp som kan få ekonomiska konse­kvenser är det viktigt att avhjälpa akuta fel så fort som möjligt. Struktur och systematik är i dessa situationer a och o. Utbild­ningen ger dig verktyg och metoder för att träna ett analytisk förhåll­ningssätt vid felsökning.


Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till till dig som arbetar med felsökning och vill utveckla din färdighet.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall skapa ett förhåll­ningssätt som gör att effek­ti­vi­teten vid felsökning ökar.

Lärarledd utbildning eller via självstudier

Denna utbildning kan både ges som lärarledd eller som distanskurs/​självstudiematerial. Själv­stu­di­e­ma­te­rialet är uppbyggt i moduler med reflek­tions­frågor och avslutande test. För att kunna använda själv­stu­di­e­ma­te­rialet behövs dator med internetanslutning.

Förkun­skaper

Erfarenhet av felsökning.

Innehåll

  • Felsök­nings­me­todik
  • Halve­rings­prin­cipen
  • Förhåll­ningsätt vid felsökning
  • Bör-värde
  • Priori­te­rings­matris
  • S.T.O.P.-regeln

Omfattning

8 timmar

Antal deltagare

Max 12 stycken och minimum 10 stycken

Intresseanmälan

Kursutbud

Produktion
Automation
Electromobility
Ledarskap
Fordon
Industriell digitalisering
Elteknik