Skip to content

En online­ut­bildning för dig som jobbar med underhåll eller som tekniker idag och vill bli bättre på felsökning. Med rätt metodik sparar du tid, hittar felet snabbare och kan åtgärda det mer effektivt. 

Det är vår övertygelse att enbart teknisk kunskap om utrustning och verktyg inte är det viktigaste vid felsökning, utan snarare hur man använder sin kunskap i kombination med systematik. Därför får du i denna utbildning lära dig ett nytt förhållningssätt till felsökning, så att du kan använda de verktyg du redan har mer framgångsrikt.


Målgrupp

Utbild­ningen hjälper dig att utveckla ditt förhåll­ningssätt till felsökning och vänder sig till dig som arbetar som under­hålls­tek­niker eller har en yrkesroll i industrin som arbetar med felsökning. 

Förkun­skaper

Inga formella förkun­skaper, men det är bra om du har några års arbets­livs­er­fa­renhet från industrin

Innehåll

Utbild­ningen består av nio korta filmer som följs av fördjupande reflek­tions­frågor samt möjlighet att tillämpa erfaren­he­terna från kursen på din arbetsplats.

Exempel på innehåll: 

  • Vad innebär felsökning?
  • Skillnad på felsökning och åtgärd
  • Grundor­sak­sa­nalys
  • Halve­rings­prin­cipen
  • Priori­te­rings­matris

Omfattning

2 timmar

Antal deltagare

2 – 8

Ny pedagogik för industrin

Vi på Göteborgs Tekniska College arbetar alltid med att utveckla vår pedagogik för att anpassa den efter industrins behov. Just nu genomför vi ett projekt där vi prövar olika former för online­lä­rande i kombination med kollegialt lärande. 

Utbild­ningen är helt online­ba­serad och du kan genomföra den oberoende av tid och plats. För ett effektivt lärande inleds kursen med en gemensam uppstart tillsammans med en utbildare från Göteborgs Tekniska College. 

Kostnad

Kursen är kostnadsfri för dig som svarar på några korta frågor efter genomförd utbildning.

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson

Intresseanmälan: Systematisk felsökning