Skip to content

Denna utbildning bygger på vår grund­ut­bildning och är av mer tillämpad karaktär där kopplingen mellan teori och praktik exemp­li­fieras genom praktiska tillämp­ningar på vår produk­tions­an­läggning. Många av de begrepp som behandlats i grund­ut­bild­ningen tränas i verklig miljö för att skapa en ökad förståelse och färdighet.


Omfattning

24 timmar

Antal deltagare

Max 12 och minimum 10 deltagare

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med underhåll och drift­sä­kerhet och vill utveckla sina kunskaper i en praktisk tillämpad miljö samt personer som gått grundkursen och vill fördjupa sina kunskaper.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall ge dig en praktisk helhetssyn och förståelse för underhåll och driftsäkerhet.

Förkun­skaper

Underhåll och drift­sä­kerhet grund eller motsvarande.

Innehåll

  • Felsökning
  • AU
  • FU
  • Opera­törs­un­derhåll
  • Tillstånds­kon­troll
  • TPM
  • VDM
  • Planering och styrning av underhåll
  • Under­hålls­system
  • Nyckeltal

Intresseanmälan: Underhåll & driftsäkerhet påbyggnad