Skip to content

Hur skall man tänka när man planerar sitt underhåll för att säkerställa drift­sä­ker­heten? Det finns en rad olika metoder att luta sig tillbaka på när man lägger upp avdelningen/​företagets under­hålls­strategi.

Denna två dagar långa utbildning skall ge dig en förståelse för dessa och en färdighet i att använda dem.


Omfattning

16 timmar

Antal deltagare

Max 12 och minimum 10 deltagare

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med underhåll/​driftsäkerhet och vill öka sin förståelse för olika sätt att lägga upp och planera underhåll

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen skall skapa förståelse för olika under­hålls­stra­tegier och hur dessa kan tillämpas.

Förkun­skaper

Inga förkun­skaper krävs.

Innehåll

  • TPM
  • TQM
  • BPR
  • VDM
  • Six Sigma

Intresseanmälan: Underhållsstrategi