Skip to content

Vår gymna­sie­skola erbjuder utbildning på hög nivå med engagerande och inspi­re­rande lärare för ungdomar som har ett stort driv och intresse för teknik, industri, ekonomi natur­ve­tenskap och matematik. Genom unikt samarbete med närings­livet ingår dessutom praktik och möjlighet till sommarjobb.

Tre spännande gymnasieprogram

GTG erbjuder tre gymnasieprogram: 

  • Ekono­mi­pro­grammet
  • Teknik­pro­grammet
  • Industri­tek­niska programmet

Vill du satsa på något som ger dig ett försprång när du ska söka vidare till högskola/​universitet eller i arbetslivet efter dina gymnasieår? Då är GTG en skola för dig!

Läs mer om GTG!

Lena svarar på dina frågor!

Undrar du över något eller vill veta mer om GTG? Hör gärna av dig!

Lena Hammersberg
Biträdande rektor
Lena Hammersberg

0708 – 58 19 57