Skip to content

Vår gymna­sie­skola erbjuder utbildning på hög nivå med engagerande och inspi­re­rande lärare för ungdomar som har ett stort driv och intresse för teknik, industri, ekonomi natur­ve­tenskap och matematik. Genom unikt samarbete med närings­livet ingår dessutom praktik och möjlighet till sommarjobb.

Två spännande gymnasieprogram

GTG erbjuder två gymnasieprogram: 

  • Teknik­pro­grammet
  • Teknik­pro­grammet med spets mot programmering
  • Industri­tek­niska programmet

Vill du satsa på något som ger dig ett försprång när du ska söka vidare till högskola/​universitet eller i arbetslivet efter dina gymnasieår? Då är GTG en skola för dig!

Läs mer om GTG!

Kontakta Lena Hammersberg för mer information

Foto av Lena Hammersberg