Skip to content

Nationell yrkes­ut­bildning är en helt ny form av yrkes­ut­bildning på gymnasial nivå för vuxna. Utbild­ningarna ger dig teoretisk förankring i kombination praktiska färdigheter så att du direkt efter examen kan söka jobb i yrkesrollen. 

Två ettåriga utbildningar startar i höst

Distri­bu­tions­e­lekt­riker

Det finns ett mycket stort behov, både nationellt och regionalt, av distri­bu­tions­e­lekt­riker som arbetar med infra­struk­tur­frågor inom energi­för­sörjning. Elnäts­ka­pa­citet är en förut­sättning för att kunna möta den ständigt ökande efterfrågan på el till nya bostads­om­råden, en växande elintensiv industri och laddning för elbilar.

Utbild­ningen har tagits fram på uppdrag av energi­bo­lagen i Göteborgs­re­gionen som ett led i det stora kompetens­behov som finns inom yrkesrollen. I lednings­gruppen medverkar repre­sen­tanter från Göteborg Energi, Vattenfall, One Nordic, Nordion energi, Falkenberg Energi, Mölnda­le­nergi, Kungäl­ve­nergi, Nätkraft Borås och Ale el.

Industri­tek­niker — underhåll & automation

Ett av våra styrke­om­råden är underhåll och automation, vilka vi framgångsrikt har utbildat både ungdomar och vuxna genom åren. Framtidens industri blir allt mer automa­ti­serad och det behövs duktiga industri­tek­niker som vill vara med att skapa en en modern och hållbar industri. 

Innehållet i utbild­ningen industri­tek­niker har utvecklats i samverkan med arbetslivet och i lednings­gruppen medverkar repre­sen­tanter från bland annat Volvo Cars, NOVO Energy, AB Volvo och SKF.

Vi på Göteborgs Tekniska College ser fram emot att delta i denna pilotverksamhet. Det är en fin möjlighet för oss att vara med och bygga något nytt och utveckla detta tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan, arbetslivet och andra anordnare.

– Andrea Palmberg, verksamhetsledare

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg