Skip to content

Distri­bu­tions­e­lekt­riker

200 poäng
Helfart | dagtid

Ansök här


Industri­tek­niker — underhåll & automation

200 poäng
Helfart | dagtid

Ansök här

Behörighet

Du är behörig till en nationell yrkes­ut­bildning om du är 20 år gammal och har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper. 

Behörig kan du också vara genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller om du slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan.

Det finns flera vägar att bli antagen till utbild­ningen. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vilka alternativ det finns för dig att läsa vår nationella yrkesutbildning. 

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg

Följ oss på Instagram @goteborgstekniskacollege