Skip to content

HELFART/DAGTID. Gillar du att lösa praktiska problem? Vill du ha ett omväxlande och roligt jobb? Sök vår nya nationella yrkes­ut­bildning Industri­tek­niker — underhåll och automation och bli efter­traktad på arbets­mark­naden. Utbild­ningen är ett år lång och teori varvas med lärande i arbete (praktik) på företag.


Antal poäng

200

Antal platser

20

Utbildningsstart

9 sep

Ansök

Direkt

Ansökan är öppen

Du ansöker till utbild­ningen via YH​-antagning​.se där du skapar ett konto som gör att du lätt kan följa antag­nings­pro­cessen. Har du pågående studier just nu kan du alltid komplettera med dina betyg längre fram.

Ansök direkt

Mycket goda chanser till jobb efter examen

Att arbeta som industri­tek­niker är omväxlande och roligt och passar dig som uppskattar högt tempo, är stresstålig och gillar att lösa praktiska problem. Du arbetar både med förebyg­gande och avhjälpande underhåll på maskiner och mekanisk utrustning i exempelvis tillverk­nings­in­du­strin. Felsökning och reparation av maskiner ingår i jobbet. 

Behovet av utbildad personal inom industrin ökar och det finns mycket goda chanser till jobb efter examen.

Programmet passar dig som…

  • Gillar att lösa praktiska problem
  • Är intresserad av teknik och teknikutveckling

Flera bolag står bakom utbildningen

Utbild­ningen är framtagen tillsammans med flera stora industriföretag, däribland Volvo Cars, Volvo Lastvagnar, NOVO Energy, SKF, Adient och Plasman.

Vi ser ett mycket stort behov av kompetens inom underhåll och automation framöver och står därför bakom denna utbildning. Vi har utformat utbildningens innehåll tillsammans med Göteborgs Tekniska College baserat på våra behov.

– Erik Sveide, Plant Academy Manager, Volvo Cars Torslanda

Lärande i arbete

Redan under utbild­ningen får du prova på yrket. Under din LIA kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen. 

Beroende på intresse och förkun­skaper matchas du via coachande samtal till en praktik­plats som passar just dig. Arbets­upp­gif­terna varierar beroende på företag men kan exempelvis vara inom automation eller underhåll.

Kursö­versikt

  • El & elsäkerhet
  • Industriell produktion
  • Underhåll
  • Automation, robot & PLC
  • Industriell produk­tions­ut­rustning
  • Lärande i arbete

Framtida yrkesroller

Efter utbild­ningen kan du söka flera olika roller inom industrin. 

Indust­ri­e­lekt­riker

Installerar och monterar elektrisk utrustning samt underhåller och reparerar el- och automa­ti­serade anlägg­ningar i exempelvis tillverkningsindustrin.

Under­hålls­me­ka­niker

En praktisk inriktad yrkesroll mot mekanik och elteknik i exempelvis tillverk­nings­in­du­strin. En arbetar med förebyg­gande underhåll för att minska risken för driftstopp likväl som att lösa akuta problem som uppstår i produktion.

Automa­tions­mekaniker

Arbetar övergri­pande med att installera, driftsätta, underhålla och reparera automa­ti­serade anlägg­ningar och maskiner.

Service­mekaniker

Arbetar med service och repara­tioner av olika maskiner på olika avdelningar eller hos olika kunder. Underhåll, repara­tioner och service av maskiner ingår i jobbet.

Proces­so­pe­ratör

Arbetar du att övervaka och styra olika tillverk­nings­pro­cesser och med att identifiera och lösa tekniska fel. 

Kompetens inom underhåll och automation kommer att vara nyckelkompetenser inom batteriproduktion och vi på NOVO Energy välkomnar satsningen på nationell yrkesutbildning och ser fram emot att samarbeta med Göteborgs Tekniska College kring denna utbildning.

– Anna Cato Moe, Academy Manager, NOVO Energy

Behörighet

Du är behörig till utbild­ningen om du är 20 år gammal och har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper. 

Behörig kan du också vara genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller om du slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan.

Det finns flera vägar att bli antagen till utbild­ningen. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vilka alternativ det finns för dig att läsa vår nationella yrkesutbildning. 

Ansökan är öppen

Du ansöker till utbild­ningen via YH​-antagning​.se där du skapar ett konto som gör att du lätt kan följa antag­nings­pro­cessen. Har du pågående studier just nu kan du alltid komplettera med dina betyg längre fram.

Ansök direkt

Om nationell yrkesutbildning

Nu drar pilot­verk­sam­heten nationell yrkes­ut­bildning igång, en helt ny form av yrkes­ut­bildning på gymnasial nivå för vuxna. Utbild­nings­formen tar sin utgångs­punkt i den modell som tillämpas för yrkes­högskolan, vilket innebär att utbild­ningarna ska ge de studerande teoretisk förankring inom yrkes­om­rådet i kombination med lärande i arbete. 

Läs mer på myh​.se

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg