Skip to content

Vi är ett ackre­di­terat testcenter

Vi är stolta över att vara ett ackre­di­terat testcenter som utför validering mot industri­teknisk bas och snart också mot underhåll och automation. 

Hos oss kan företag, yrkes­verk­samma eller studerande genomföra de teoretiska och praktiska prov som behövs för att validera och certifiera efterfrågad kompetensnivå.

Industri­va­li­dering är en nationell struktur för validering och certi­fi­ering som kompe­tens­säkrar produk­tionen. Legitimerat och förankrat i hela industrin.

Kontakta oss för mer information

Foto av Noomi Bergström
Foto av Viktor Gustavsson