Skip to content

Snabbaste vägen till en yrkeshögskoleexamen

YH-flex är en kostnadsfri utbildning och riktar sig till dig med gedigna yrkes­er­fa­ren­heter och som vill validera och komplettera dina kunskaper.

Med YH-Flex kan vi matcha enskilda behov och erbjuda valda delar av en yrkeshögskoleutbildning. Genom att tillgo­do­räkna sig redan förvärvad kunskap är det möjligt att komma snabbare genom utbildningen.

Som arbets­ta­gare får du aktuell och uppdaterad kompe­tens­ut­veckling och officiella papper på din kunskap och företaget får stärkt kompetens i teamet.

Mer om våra utbildningar

Vi bedriver fem utbildningar inom ramen för yrkes­högskolan. Utbild­ningarna bedrivs på hel- eller halvfart, på plats eller distans och är mellan 1 – 2 år långa. 

Läs mer

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Susanne Larsson