Skip to content

Vill du gå en yrkes­hög­sko­le­ut­bildning som ökar dina chanser att få ett specifikt jobb? Har du redan en gymna­si­e­examen och vill bredda din kompetens? Kombinerar du gärna studier med arbete? Varje utbildning leder till flera olika yrkesroller som alla ger dig stora möjligheter att växa och utvecklas inom industrin.

Vi tar emot sena ansökningar!

Vill du studera i höst? Vi tar emot sen ansökningar till samtliga utbildningar. Sena ansökningar behandlar vi i tur och ordning och ju tidigare du ansöker, desto större chans till en plats på utbildningen.

Ansök direkt!

Behörighet

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

När passar det dig bäst att studera?

Vi vet att vår målgrupp har olika behov och möjligheter att studera. Därför erbjuder vi utbildningar både i tradi­tionell form på heltid — dagtid och på deltid — kvällstid för dig som vill kombinera arbete med studier. Vad passar dig bäst?

Vi är kvalitets-stämplade!

För att få starta en yrkes­hög­sko­le­ut­bildning krävs tillstånd från Myndigheten för yrkes­högskolan. De utövar tillsyn och granskar utbild­ning­arnas kvalitet, vilket garanterar dig en efter­gym­nasial utbildning på högsta nivå. Utbild­ningarna är kostnadsfria och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Vill ditt företag engagera sig?

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka utbildningar som startar inom Yrkes­högskolan och hur de är upplagda. För företag och arbets­givare finns det stora möjligheter att påverka innehållet i utbild­ningarna och dessutom skapas en fantastisk plattform där du kan rekrytera medarbetare med aktuell och skräd­darsydd kompetens direkt efter att den studerande tagit examen!

Som företags­re­pre­sentant kan du vara med och påverka innehållet i en våra yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningar i syfte att vi ska utbilda medarbetare med rätt kompetens för just ditt företag. Det kan du göra genom att ingå i vår lednings­grupp eller en av utbild­ning­arnas referens­grupper eller bara genom att höra av dig till oss med dina idéer och tankar. Att delta i en av våra arbets­grupper ger inte bara en bara möjlighet att påverka framtida kompetens utan ger också tillgång till ett nätverk av kollegor som är verksamma inom samma bransch som du.

Följ oss på Instagram @goteborgstekniskacollege

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg