Skip to content

Vill du gå en yrkes­hög­sko­le­ut­bildning som ökar dina chanser att få ett specifikt jobb? Har du redan en gymna­si­e­examen och vill bredda din kompetens? Kombinerar du gärna studier med arbete? Varje utbildning leder till flera olika yrkesroller som alla ger dig stora möjligheter att växa och utvecklas inom industrin.

Vill du genomföra en klassiker?

Vill du anta nya utmaningar mot en kreativ och spännande yrkesroll? Är du intresserad av att arbeta med Lean Production eller leda förbätt­rings­ar­beten på företag inom industrin? Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng är vår klassiker och har haft studerande varje år sedan starten 2002. I december startar utbild­ningen för första gången helt på distans, något för dig?

Produk­tions­ut­veckling 400 YH-poäng

Förlängd ansök­nings­period

Ansök­nings­pe­rioden till vår utbildning Produk­tions­ut­veckling — distans är förlängd och det går bra att skicka in din ansökan ända fram till kursstart. 

Ansök direkt!

När passar det dig bäst att studera?

Vi vet att vår målgrupp har olika behov och möjligheter att studera. Därför erbjuder vi utbildningar både i tradi­tionell form på heltid — dagtid och på deltid — kvällstid för dig som vill kombinera arbete med studier. Vad passar dig bäst?

Vi är kvalitets-stämplade!

För att få starta en yrkes­hög­sko­le­ut­bildning krävs tillstånd från Myndigheten för yrkes­högskolan. De utövar tillsyn och granskar utbild­ning­arnas kvalitet, vilket garanterar dig en efter­gym­nasial utbildning på högsta nivå. Utbild­ningarna är kostnadsfria och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Vill ditt företag engagera sig?

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka utbildningar som startar inom Yrkes­högskolan och hur de är upplagda. För företag och arbets­givare finns det stora möjligheter att påverka innehållet i utbild­ningarna och dessutom skapas en fantastisk plattform där du kan rekrytera medarbetare med aktuell och skräd­darsydd kompetens direkt efter att den studerande tagit examen!

Som företags­re­pre­sentant kan du vara med och påverka innehållet i en våra yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningar i syfte att vi ska utbilda medarbetare med rätt kompetens för just ditt företag. Det kan du göra genom att ingå i vår lednings­grupp eller en av utbild­ning­arnas referens­grupper eller bara genom att höra av dig till oss med dina idéer och tankar. Att delta i en av våra arbets­grupper ger inte bara en bara möjlighet att påverka framtida kompetens utan ger också tillgång till ett nätverk av kollegor som är verksamma inom samma bransch som du.

Följ oss på Instagram @goteborgstekniskacollege

Kunde inte ladda instagramflöde...