Skip to content

Vill du gå en yrkes­hög­sko­le­ut­bildning som ökar dina chanser att få ett visst jobb? Har du redan en gymna­si­e­examen eller motsvarande? Vill du bredda din kompetens och stärka din anställning? Kombinerar du gärna studier med arbete? Då får du inte missa våra populära YH-utbildningar!

Våra YH-utbildningar

Produk­tions­ut­veckling, Produk­tions­lo­gistik och Under­hålls­tek­niker — el och automation är våra tre utbildningar inom yrkes­högskolan. Varje utbildning leder till flera olika yrkesroller som alla ger dig stora möjligheter att växa och utvecklas inom industrin.

Viktiga datum för dig som läser Produk­tions­lo­gistik med start 2019

För dig som påbörjar vår distans­ut­bildning Produk­tions­lo­gistik september 2019 är följande datum under hösten obligatoriska. 

9 – 10 september klockan 8 – 16
Intro­duktion

16 oktober klockan 17 – 20
Tentamen i matematik samt uppstart Excel

16 november klockan 9 – 16
Tentamen Excel samt eventuell omtenta matematik

Följ oss @goteborgstekniskacollege

När passar det dig bäst att studera?

Vi vet att vår målgrupp har olika behov och möjligheter att studera. Därför erbjuder vi utbildningar både i tradi­tionell form på heltid — dagtid och på deltid — kvällstid för dig som vill kombinera arbete med studier. Vad passar dig bäst?

Vi är kvalitetsstämplade!

För att få starta en yrkes­hög­sko­le­ut­bildning krävs tillstånd från Myndigheten för yrkes­högskolan, som även utövar tillsyn och granskar utbild­ning­arnas kvalitet, vilket garanterar dig en efter­gym­nasial utbildning på högsta nivå. Utbild­ningarna är kostnadsfria och berättigar dig till studiemedel via CSN

Vill ditt företag engagera sig i våra utbildningar?

Arbetslivet är den främsta drivkraften bakom vilka utbildningar som startar inom Yrkes­högskolan och hur de är upplagda. För företag och arbets­givare finns det stora möjligheter att påverka innehållet i utbild­ningarna och dessutom skapas en fantastisk plattform där du kan rekrytera medarbetare med aktuell och skräd­darsydd kompetens direkt efter att den studerande tagit examen!

Som företags­re­pre­sentant kan du vara med och påverka innehållet i en våra yrkes­hög­sko­le­ut­bild­ningar i syfte att vi ska utbilda medarbetare med rätt kompetens för just ditt företag. Det kan du göra genom att ingå i vår lednings­grupp eller en av utbild­ning­arnas referens­grupper eller bara genom att höra av dig till oss med dina idéer och tankar. Att delta i en av våra arbets­grupper ger inte bara en bara möjlighet att påverka framtida kompetens utan ger också tillgång till ett nätverk av kollegor som är verksamma inom samma bransch som du.

Andrea svarar på din frågor!

Andrea Palmberg
Verksam­hets­ledare

andrea.​palmberg@​gtc.​com
0708 – 58 19 81