Skip to content

Agil projektledning och kommunikation 15 p

Ger dig kunskaper och verktyg för att du självständigt ska kunna definiera, planera och genomföra agila projekt i industriell verksamhet. Kursen presenterar teorier för skriftlig och muntlig kommunikation på arbetsplatsen samt ger möjlighet att genom praktiska övningar pröva på olika kommunikationskanaler och verktyg.


Start

25 okt

Pågår till

03 dec

Plats

Distans

Anmäl senast

10 okt

Kompe­tens­ut­veckla dig inom det senaste i smart industri

Vi har platser kvar på vår yrkes­hög­sko­le­ut­bildning Digita­li­se­rings­ledare – smart industri och därför finns möjligheten att kostnads­fritt läsa fristående kurser inom utbildningen.

Kursen Agil projekt­ledning och kommu­ni­kation 15 YH-poäng passar dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri! 

Klarar du kursen får du 15 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Förkun­skapskrav

  • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
  • Betyg i matematik 2 
  • Yrkes­er­fa­renhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin i minst två år

Du läser på distans

Kursen bedrivs helt på distans under 6 veckor.

Ansök senast 10 oktober

Du ansöker till kursen via formuläret nedan senast 10 oktober. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter. 

Yrkeshögskolan: Ansökan till kurs på tom plats

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.

Vilken kurs/kurser vill du ansöka till?

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson