Skip to content

Ansök senast 1 maj

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Digita­li­se­rings­ledare smart industri 

200 YH-poäng
Halvfart | distans

Behörig­heter

Gymna­si­e­examen eller motsvarande, 2 års erfarenhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin samt godkända betyg (eller motsvarande kunskaper) i följande kurser:

 • Industri­tek­niska processer 1
 • Människan i industrin 1
 • Produk­tions­kunskap 1
 • Matematik 2

Ansök direkt


Produk­tions­lo­gistik

210 YH-poäng
Halvfart | distans

Behörig­heter

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Matematik 2
 • Produk­tions­kunskap 1

Ansök direkt


Distri­bu­tions­e­lekt­riker

220 YH-poäng
Helfart | dagtid

Behörig­heter

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurs:

  • Praktisk ellära 1 eller motsvarande kunskaper

Ansök direkt


Produk­tions­ut­veckling

400 YH-poäng
Helfart | dagtid

Behörig­heter

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Matematik 2
 • Produk­tions­kunskap 1

Ansök direkt


Under­hålls­tek­niker — el och automation

420 YH-poäng
Helfart | dagtid

Behörig­heter

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Ellära 1 eller motsvarande kunskaper
 • Produk­tions­ut­rustning 1 eller Elektro­me­kanik eller motsvarande kunskaper

Ansök direkt

Läs mer om behörighet

Saknar du betyg i kurser för att få behörighet erbjuder vi behörig­hets­gi­vande förut­bild­ningar, så sök alltid om du är intresserad av utbildningen!

Du kan läsa mer om behörighet på yrkes­hög­skolans hemsida.

Följ oss på Instagram @goteborgstekniskacollege