Skip to content

Sökbara utbildningar

Produk­tions­ut­veckling — distans

Ansök senast 29 november.

Ansök direkt!

Du har alltid en chans att komma in!

För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad - du har alltid en chans att komma in!

Behörighet

Produk­tions­ut­veckling och Produktionslogistik

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

  • Matematik 2
  • Industri­tek­niska processer 1
  • Människan i industrin 1
  • Produk­tions­kunskap 1

Under­hålls­tek­niker — el och automation

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

  • Ellära 1 eller motsvarande kunskaper
  • Produk­tions­ut­rustning 1 eller Elektro­me­kanik eller motsvarande kunskaper

Digita­li­se­rings­ledare — smart industri

Gymna­si­e­examen eller motsvarande, 2 års erfarenhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin samt godkända betyg (eller motsvarande kunskaper) i följande kurser:

  • Industri­tek­niska processer 1
  • Människan i industrin 1
  • Produk­tions­kunskap 1
  • Matematik 2

Läs mer om behörighet

Saknar du betyg i ovanstående kurser erbjuder vi behörig­hets­gi­vande förut­bild­ningar, så sök alltid om du är intresserad av utbildningen!

Du kan läsa mer om behörighet på yrkes­hög­skolans hemsida.

Följ oss på Instagram @goteborgstekniskacollege