Skip to content

HALVFART/DAGTID. Har du tidigare erfarenhet av indust­riella processer och är redo för nya möjligheter inom ditt område är detta en kurs för dig. I mitten av december startar utbild­ningen Automation för under­hålls­per­sonal som ger dig chansen att ta ett kliv framåt i karriären. 


Antal YH-poäng

25

Antal platser

20

Utbildningsstart

13 dec

Plats

Volvo Torslanda

För dig som arbetar som underhållspersonal

Med denna kurs lär du dig mer om drift­sättning och program­mering av indust­riella styrsystem som PLC. Kursen erbjuder konkur­rens­kraftiga kunskaper inom infor­ma­tions­teknik och funktion för automa­ti­serade processer.

Du får även lära dig logiska grund­funk­tioner, grund­läg­gande opera­tör­s­kom­mu­ni­kation, felsök­nings­arbete, koppla ihop och driftsätta styrsystem med I/O enheter och mycket mer.

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Ett års yrkes­er­fa­renhet från indust­riellt underhåll eller motsvarande

Halvfart under tio veckor

Utbild­ningen bedrivs på halvfart under tio veckor och består av regelbundna träffar på tisdagar i våra lokaler vid Volvo Torslanda. Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

 • Om logiska grundfunktioner
 • Om PLC, uppbyggnad och funktion samt betydelse för automa­ti­serade processer
 • Om standarder och begrepp som används vid arbete med PLC
 • Om uppbyggnad och funktion av kring­ut­rustning till PLC t.ex. säkerhetssystem
 • Läsa och tolka el-scheman
 • Om frekvens­styrning av motorer och inställning av parametrar
 • Om IT- system som kan användas för styrning, övervakning samt larmhan­tering inom industriell produktion
 • Om nätverk­sto­po­logier, standarder och några av de protokoll som utgöra grunden i indust­riella IT- lösningar

Färdigheter att:

 • Programmera och driftsätta PLC
 • Använda infor­ma­tions­teknik som stöd vid drift och underhåll av PLC
 • Felsöka med hjälp av el-schema, manualer och dokument
 • Planera och på ett säkert sätt utföra arbete i PLC
 • Tolka existerande program som hjälp vid felsökning
 • Läsa driftstatus och parametrera frekvensomformare
 • Konfigurera, koppla ihop samt driftsätta styrsystem med distri­bu­e­rande I/O enheter

Kompetens att självständigt:

 • Att själv­ständigt med hjälp av systemens program och dokumen­tation, felsöka och åtgärda uppkommande fel
 • Att själv­ständigt utföra enklare program­ju­ste­ringar i PLC
 • Att själv­ständigt analysera ett system med motor, frekvensom­vandlare och styrenhet

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 25 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg

Kontakta oss för mer information

Foto av Linn Ramstedt
Foto av Johan Löwendahl