Skip to content

Automation och robotteknik 15 p

Kursen behandlar området automatiseringsteknik med dess olika sätt att automatisera från enkla pneumatiska lösningar till programmerbara PLC-system. Kursen ger inblick i industrirobotars användningsområden och deras betydelse i olika tillverkningssystem för automatiserad produktion, samt hur dessa olika utrustningar integreras. Kursen bedrivs i första hand på distans med hjälp av programvaror för att virtuellt designa och bygga upp automation men laborationer kan förekomma i skolans moderna laborationssalar för el, automation, robot- och styrtekniksutrustning.


Start

11 apr

Pågår till

20 maj

Plats

Distans

Anmäl senast

27 mars

Kompe­tens­ut­veckla dig inom det senaste i smart industri

Vi har platser kvar på vår yrkes­hög­sko­le­ut­bildning Digita­li­se­rings­ledare – smart industri och därför finns möjligheten att kostnads­fritt läsa fristående kurser inom utbildningen.

Kursen Automation och robotteknik 15 YH-poäng passar dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri! 

Klarar du kursen får du 15 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Förkun­skapskrav

  • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
  • Betyg i matematik 2 
  • Yrkes­er­fa­renhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin i minst två år

Du läser på distans

Kursen bedrivs helt på distans under 6 veckor.

Ansök senast 27 mars

Du ansöker till kursen via formuläret nedan senast 27 mars. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter. 

Yrkeshögskolan: Ansökan till kurs på tom plats

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.

Vilken kurs/kurser vill du ansöka till?

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson