Skip to content

En möjlighet att bli antagen till yrkeshögskolan

Efter sommaren erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet, men saknar den särskilda behörig­heten, till studier på yrkes­högskolan en behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du utbild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på det program du ansökt till med start i höst. 

På denna sida hittar du information om exempelvis preliminärt schema och vilka lärare du kommer att ha.

Uppstarts­datum

Kvali­tets­tek­niker inom batteritillverkning

Måndag 29 juli klockan 9.00 digitalt via Teams

Konstruktör batte­ri­e­lekt­riska system

Tisdag 6 augusti klockan 8.00 på Volvo Torslanda

Under­hålls­tek­niker — el & automation

Torsdag 8 augusti klockan 8.00 på Volvo Torslanda

Kvali­tets­tek­niker inom batteritillverkning

För dig som har målet inställt att studera till kvali­tets­tek­niker inom batte­ri­till­verkning men saknar betyg i någon eller några av behörig­hets­kur­serna erbjuder vi förut­bildning med inriktning matematik och/​eller indus­tri­teknik. Utöver lektionerna kommer du att behöva lägga tid på självstudier. 

Matematik

Lektionerna hålls av Daniel Mannerskog och nedan­stående dagar är schemalagda* för matematik. Kurslit­te­ratur finns att låna från skolan.

 • Vecka 32: tisdag och torsdag
 • Vecka 33: tisdag och torsdag
 • Vecka 34: onsdag och fredag

Industri­teknik

Lärare är Emina Atic och nedan­stående dagar är schemalagda* för industri­teknik. Kurslit­te­ratur finns att låna från skolan.

 • Vecka 31: måndag
 • Vecka 32: onsdag
 • Vecka 33: måndag och onsdag
 • Vecka 34: tisdag och torsdag

* Justeringar i schemat kan ske.

Uppstart måndag 29 juli klockan 9.00

Vi träffas digitalt via Teams för gemensam uppstart. Tänk på att ladda ner Teams till din dator i god tid innan.

Länk till uppstartsmötet

Kontakta oss för mer information

Foto av Daniel Mannerskog
Foto av Emina Atic

Konstrukör batte­ri­e­lekt­riska system

För dig som har målet inställt att studera till konstruktör batte­ri­e­lekt­riska system men saknar betyg i någon eller några av behörig­hets­kur­serna erbjuder vi förut­bildning med inriktning matematik och/​eller teknik och el. Utöver lektionerna kommer du att behöva lägga tid på självstudier. 

Matematik

Lektionerna hålls av Daniel Mannerskog och nedan­stående dagar är schemalagda* för matematik. Kurslit­te­ratur finns att låna från skolan.

 • Vecka 32: tisdag och torsdag
 • Vecka 33: tisdag och torsdag
 • Vecka 34: onsdag och fredag
 • Vecka 35: tisdag

Teknik och el

Lärare är Erika Pettersson, David Reckermann och Jörgen Andersson och nedan­stående dagar är schemalagda* för teknik och el. Kurslit­te­ratur finns att låna från skolan.

 • Vecka 32: fredag
 • Vecka 33: måndag och onsdag
 • Vecka 34: tisdag
 • Vecka 35: onsdag och fredag
 • Vecka 36: måndag, tisdag och torsdag

* Justeringar i schemat kan ske.

Uppstart tisdag 6 augusti klockan 8.00

Vi träffas i sal P11 på vårt lärcenter PB, Volvo Torslanda. Se vägbe­skrivning längre ner på sidan.

Kontakta oss för mer information

Foto av Daniel Mannerskog
Foto av Erika Pettersson
Foto av David Reckermann
Foto av Jörgen Andersson

Under­hålls­tek­niker — el & automation

För dig som har målet inställt att studera till under­hålls­tek­niker inom el och automation men saknar betyg i någon eller några av behörig­hets­kur­serna erbjuder vi förut­bildning med inriktning el och produk­tions­ut­rustning. Utöver lektionerna kommer du att behöva lägga tid på självstudier. 

El och produktionsutrustning

Lärare är Roger Skog och Erik Anvell och nedan­stående dagar är schemalagda* för lektioner i el och produk­tions­ut­rustning. Kurslit­te­ratur finns att låna från skolan.

 • Vecka 32: torsdag och fredag
 • Vecka 33: måndag, onsdag och torsdag
 • Vecka 34: måndag, onsdag och torsdag
 • Vecka 35: måndag, onsdag och torsdag
 • Vecka 36: tisdag, onsdag och torsdag
 • Vecka 37: måndag och tisdag

Utöver det finns det under förut­bild­ningen möjlighet till extra stöd i matematik varje vecka. 

* Justeringar i schemat kan ske.

Uppstart torsdag 8 augusti klockan 8.00

Vi träffas i sal P23 på vårt lärcenter PB, Volvo Torslanda. Se vägbe­skrivning längre ner på sidan.

Kontakta oss för mer information

Foto av Roger Skog
Foto av Erik Anvell

Vägbe­skrivning till vårt lärcenter

Med bil: Adressen till vårt lärcenter på Volvo Torslanda är Perso­nal­vägen 17, Göteborg. Vi hänvisar till Volvos stora perso­nal­par­kering då tillstånd krävs utanför vårt lärcenter. 

Med buss: Närmsta busshåll­plats är Volvo Torslanda TK. För busslinjer och tidtabell, se www​.vasttrafik​.se

57.719150
11.842397
Volvo Torslanda
Personalvägen 17, Göteborg

Studiemedel

Även förut­bild­ningen berättigar dig till studiemedel via CSN

Semes­ter­stängt

Vi har semes­ter­stängt vecka 28 – 30.

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Helen Olofsson
Foto av Linn Ramstedt

Följ oss på Instagramkontot @goteborgstekniskacollege