Skip to content

En spännande utbildning med digita­li­sering och föränd­rings­ledning i fokus för dig som arbetar som ledare i industrin och som vill öka dina kunskaper inom smart industri. 

Utbildningen fokuserar på förändringsledning i digitaliseringens förtecken. Hur påverkas organisation och individ? Vidare kommer du lära dig grundläggande koncept kring datainsamling/dataanalys och grundläggande IT-säkerhet.

Denna utbildning riktar sig till dig som arbetar som ledare i industrin och som vill öka dina kunskaper inom smart industri. Utbildningen är en kurs inom yrkeshögskolan och klarar du utbild­ningen får du 15 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.


Utbildningsstart

15 nov

Ansök senast

1 nov

Plats

Distans

Antal platser

50+

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

  • och förståelse för digita­li­se­ringens möjligheter och fallgropar inom industrin
  • olika digita­li­se­rings­tek­niker tex industriell IT, IoT, AI och VR/AR samt big data
  • IT-säkerhet inom industrin
  • ledarskap i förändring
  • dataanalys inom industrin

Färdigheter att:

  • reflektera över den digitala mognads­graden i ett indust­riellt företag 

Kompetens att:

  • värdera lämplig­heten för olika digita­li­se­rings­tek­niker i en industriell verksamhet

Förkun­skapskrav

  • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
  • Två års erfarenhet av ledarskap inom industrin

Du läser på distans

Utbild­ningen sker på distans med tre digitala träffar samt själv­studier. Utbild­ningen kickar igång vecka 22, tar en paus från midsommar fram till vecka 33 och avslutas under vecka 34.

Ansök senast 1 november

Du ansöker till utbild­ningen via formuläret nedan senast 1 november. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter.

Yrkeshögskolan: Ansökan till Digitalisering inom industrin för ledare start 15 november

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg