Skip to content

DISTANS/HALVFART. För dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri! Sök redan idag! 

Det som är hett idag är föråldrat imorgon. I och med den alltmer digitaliserade värld vi lever i ställs det allt högre krav från arbetsmarknaden. Syftet med denna utbildning är att möta företagens behov av kompetensutveckling inom digitalisering genom en utbildning som leder till att kunna driva interna digitaliseringsprojekt. För att lyckas i denna roll är du en driven person som brinner för förändringsledning och ser möjligheterna som finns på marknaden idag för att kunna ta rätt beslut om framtiden.


Utbildningsstart

Sept

Ansök senast

15 maj

Antal YH-poäng

200

Antal deltagare

35 st

Ansök direkt

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Ansökan öppnar våren 2021.

Utbild­ningen är på distans

Utbild­ningen består av fem olika delar

 1. Föränd­rings­ledning
 2. Process­för­ståelse
 3. Nya digitala verktyg
 4. Digita­li­se­rings­strategi
 5. Examens­arbete

Fysiska träffar en gång per termin, 2 – 3 dagar.


Framtida yrkesroller

 • Digita­li­se­rings­ledare smart industri
 • Digital föränd­rings­ledare
 • Industriell projekt­ledare
 • Digital verksam­hets­ut­vecklare
 • Lednings- och organi­sa­tions­ut­vecklare smart industri
 • Föränd­rings­ledare smart industri

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Agil projekt­ledning och kommunikation 15 p.
 • Automation och robotteknik 15 p.
 • Digita­li­sering i den smarta fabriken 10 p.
 • Digita­li­se­rings­strategi 15 p.
 • Examens­arbete 50 p.
 • Industriell IT 15 p.
 • Indust­riella processer och dataanalys 30 p.
 • Intro­duk­tionskurs 10 p.
 • Ledarskap i förändring 10 p.
 • Molntek­nologi 20 p.
 • Program­mering 10 p.

Behörig­hetskrav

Gymna­si­e­examen eller motsvarande, 2 års erfarenhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin samt godkända betyg (eller motsvarande kunskaper) i följande kurser:

 • Industri­tek­niska processer 1
 • Människan i industrin 1
 • Produk­tions­kunskap 1
 • Matematik 2

Anordnare kan dock göra undantag. Sök ändå om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi kommer att erbjuda förut­bildning på distans under sommaren för dig som saknar betyg i Matematik 2

Vanliga frågor

 • Vem kan söka till utbildningen?
 • Hur söker man?
 • När och hur får jag veta om jag blivit antagen?

Du hittar alla svar här!

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg