Skip to content

HELFART/DAGTID. En helt ny utbildning för dig som trivs utomhus och vill arbeta med att åtgärda akuta fel, underhålla trans­for­ma­tor­sta­tioner och klättra i elstolpar. 

Det finns ett mycket stort behov, både nationellt och regionalt, av distributionselektriker som arbetar med infrastrukturfrågor inom energiförsörjning. Elnätskapacitet är en förutsättning för att kunna möta den ständigt ökande efterfrågan på el till nya bostadsområden, en växande elintensiv industri och laddning för elbilar.


Utbildningsstart

Hösten 21

Ansök senast

1 maj

Antal YH-poäng

220

Antal deltagare

30 st

Ansök senast 1 maj

För att kunna antas till en utbildning på yrkes­högskolan måste du ha vissa förkun­skaper. Det kallas för behörighet. Om du inte skulle uppfylla de formella kraven på behörighet och särskilda kunskaper kan vi som anordnare göra undantag. Och just därför säger vi till alla att söka om man är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Ansök direkt!

Lärande i arbete

Redan under utbild­nings­pe­rioden får du prova på yrket. Under din LIA kommer du att vidare­ut­veckla dina kunskaper från skolan på en arbetsplats. Här får du arbets­livs­er­fa­renhet och kontakter som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbild­ningen. I skolans nätverk finns stora och små företag som öppnar dörrarna för dig som studerande!

Läs mer om LIA


Framtida yrkesroller

 • Distri­bu­tions­e­lekt­riker
 • Indust­ri­e­lekt­riker
 • Linjemontör

Kursö­versikt

5 YH-poäng motsvarar 1 veckas studier.

 • Distri­bu­tionsnät 40 p.
 • Elkrafts­teknik 40 p.
 • ESA & EBR 10 p.
 • Examens­arbete 20 p.
 • Lärande i Arbete 50 p.
 • Schemaläsning & nätstruktur 20 p.
 • Säkerhet vid utförande av arbete 20 p.
 • Trans­for­ma­tor­sta­tioner 20 p.

Behörig­hetskrav

Gymna­si­e­examen eller motsvarande samt godkända betyg i följande kurser:

 • Praktisk ellära 1 eller motsvarande kunskaper

Anordnare kan dock göra undantag. Sök ändå om du är intresserad — du har alltid en chans att komma in!

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi kommer att erbjuda förut­bildning i delar av kurserna Praktisk ellära 1. Den som genomför förut­bild­ningen med ett godkänt resultat får automatiskt en plats på utbildningen.

Vanliga frågor

 • Vem kan söka till utbildningen?
 • Hur söker man?
 • När och hur får jag veta om jag blivit antagen?

Du hittar alla svar här!

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Susanne Larsson